Poslední týden roku 2019 ve znamení kurzů pro obory s dopravním zaměřením

Ve dnech 16. - 19. 12. 2019 proběhl ve výukovém centru Hlušice kurz obsluhy manipulačního vozíku. Lektor kurzu, pan Kamil Plachetka se synem ze společnosti CZ PLACHETKA s.r.o., na zahájení přivítal  29 žáků SŠTŘ z těchto tříd, 3. Z, 3. A, 3. N a 4. SOD. Úspěšně absolvovalo kurz všech 29 frekventantů.

 Ve dnech 17. - 19. 12. 2019 SŠTŘ Nový Bydžov ve spolupráci se společností ČESMAD Bohemia Hradec Králové zorganizovala pro žáky školy základní kurz přepravy nebezpečných věcí ADR. Kurz vedl lektor pan Vladimír Lisoň, závěrečné přezkoušení provedl zkušební komisař Ministerstva dopravy.

Kurzu se zúčastnilo celkem 12 žáků školy, z nichž 7 při závěrečném přezkoušení uspělo. Neúspěšní účastníci budou mít možnost zúčastnit se opravných zkoušek na regionálním pracovišti ČESMAD Bohemia v Hradci Králové.
          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .