1. ročníky SŠTŘ Nový Bydžov se zúčastnily pořadu organizace DEKRY „NEHODOU TO ZAČÍNA“

13. 12. 2018

Pořad Nehodou to začíná má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení

Studenti byli seznámeni s problematikou rozptýlení mobilním telefonem, dodržováním bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používáním bezpečnostních pásů i o správném technickému stavu vozidla. Byli upozorněni na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení a s dobrovolníky z řad studentů byla nasimulována situace poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě. Projekt Nehodou to začíná je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .