SŠTŘ NB se nepřipojuje ke stávce 6. listopadu, výuka probíhá ve standardním režimu

SŠTŘ Nový Bydžov se nepřipojuje ke stávce vyhlášené ČMOS na středu 6. listopadu 2019. Ve škole bude zajišťován v tento den standardní provoz, výuka i další mimoškolní aktivity včetně akcí pro základní školy.

Stanovisko vychází z jednoznačné stoprocentní podpory pedagogického i technicko-ekonomického vedení školy a ze shodného názoru výboru ZO ČMOS na naší škole. Stanovisko ZO ČMOS je dále podpořeno naprosto většinovým názorem pedagogických pracovníků, který vzešel z dotazníkového šetření organizovaném vedením ZO ČMOS SŠTŘ a až na jednu výjimku stoprocentním názorem pracovníků ekonomického a technického úseku školy.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel, Ing. Lubomír Kořínek, předseda ZO ČMOS školy

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .