Šestnáctý ročník soutěže Já už to znám, umím... proběhl v pátek 29. listopadu

29. 11. 2019

16. ROČNÍK SOUTĚŽE   "Já už to znám, umím ..." PROBĚHL ZA ÚČASTI 31 ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ÚČASTI 467 SOUTĚŽÍCÍCH ŽÁKŮ, ŽÁCI DOKAZOVALI SVŮJ UM PODOBNĚ JAKO V ROCE 2018 VE TŘINÁCTI KATEGORIÍCH 


ČTYŘIKRÁT SKONČILI NA NEJVYŠŠÍM STUPNI ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY HUSOVA JIČÍN.
TŘIKRÁT PRIMÁT PUTOVAL DO ZŠ KARLA IV. NOVÝ BYDŽOV A ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHLUMEC N. C.
DVAKRÁT SE RADOVALI Z PRVENSTVÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY OPATOVICE NAD LABEM.
JEDNOU SE NA NEJVYŠŠÍM STUPÍNKU OBJEVILI ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBČANY, LÁZNĚ BĚLOHRAD, ŽELEZNICE A ZÁKLADNÍ ŠKOLY KPT. JAROŠE TRUTNOV.
CELKOVĚ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLOU SE STALA PODLE VÝSLEDKŮ SVÝCH ŽÁKŮ ZŠ HUSOVA JIČÍN A OBHÁJILA SVÉ LOŇSKÉ PRVENSTVÍ, DRUHÁ SKONČILA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚBRADOVA JIČÍN A TŘETÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBČANY.
 
   Organizátoři této největší krajské soutěže odborných dovedností pro žáky základních škol pořádali 29. listopadu 2019 již 16. ročník. 
   Tři spolupracující školy, Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka a Střední škola zahradnická Kopidlno, už zorganizovaly toto klání pro historicky více jak 6 000 žáků 8. a 9. tříd. 
   Do pořadatelství dala tradičně vklad Základní škola Hlušice poskytnutím svých dílenských prostor. Velkou novinkou a velmi pozitivní bylo pořádání některých kategorií soutěží v nově otevřených střediscích praktického vyučování v Novém Bydžově-Švarcava (automechanik, elektrikář) a v Chlumci nad Cidlinou (cukrář, pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník).
   Před soutěží evidovali pořadatelé 530 přihlášených žáků, své zástupce nakonec v počtu 467 (pořadatelé byli nuceni redukovat počet přihlášených do stanovených limitů) vyslalo tentokrát 31 základních škol.
   Mezi školami byli opět i nováčkové, například Masarykova základní škola Železnice. Popáté se v Hlušicích, v Novém Bydžově a v Chlumci nad Cidlinou představili reprezentanti Základní školy kapitána Jaroše Trutnov. Počasí bylo k soutěžícím i pořadatelům tradičně poměrně vstřícné. 
   Zvláštní ceny pořadatelů získaly Základní škola K. V. Raise Lázně Bělohrad, Základní škola Nechanice a Základní škola Chlumec nad Cidlinou. Nejvíce účastníky se chlubila Základní škola Husova Jičín, tatáž škola byla nakonec opět nejúspěšnější v celkovém hodnocení.     

  Podstatným rysem posledních ročníků se stal fakt, že velký počet soutěžících se účastnil proto, že o studiu v příslušných oborech uvažují, což se velmi pozitivně projevilo ve vlastní úrovni zvládnutí soutěžních úkolů.
  Pořadatelé byli opět nuceni stanovit „strop“ v počtu účastníků v kategorii Mladý cukrář i Mladý řidič s cílem zachovat kvalitu jednotlivých soutěžních disciplín.
  Přesto kapacita všech areálů SŠTŘ hodně praskala ve švech, díky otevření nových středisek se ulevilo hlušickému areálu.
  Podruhé se odehrávala soutěžní disciplína Mladý myslivec, kterou připravila Střední škola zahradnická Kopidlno.
  Výsledkové středisko i jednotlivé pořadatelské týmy s personálním obsazením především žáky 1-2. ročníku nástavbového studia však vše zvládly bez problémů a výsledkové listiny byly k dispozici v rámci časového harmonogramu.    
   
    Na startu soutěže mladý automechanik se prezentovalo ve středisku praktického vyučování v Novém Bydžově-Švarcava 58 (v roce 2018 52, v roce 2017, v roce 2016 41, v roce 2015 48, v roce 2014 50, v roce 2013 66, v roce 2012 58) mladých automechaniků (vítěz Vladimír Pavlíček ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov před Petrem Končickým ze ZŠ Smidary a Štěpánem Pozlerem ze ZŠ Nechanice). Vloni dívka chlapcům vládla, letos se vítězství vrátilo do chlapeckým rukou. Ceny obdržela nejlepší osmička startovního pole.
   Na programu byly i doprovodné soutěže, výměna kola na čas (vítěz Josef Homolka ze ZŠ Smidary), výměna zapalovacích svíček (vítěz Matěj Tůma ze ZŠ Husitská Nová Paka) a oceněny byly i tři soutěžící dívky.

    Představilo se celkem rekordních 54 (v roce 2018 39, v roce 2017 29, v roce 2016 46, v roce 2015 53, v roce 2014 47, v roce 2013 57, v roce 2012 37) mladých opravářů zemědělských strojů (vyhrál Tomáš Dohnal ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov před Ondřejem Skrbkem ze ZŠ Husova Jičín a Jiřím Tomášek ze ZŠ Libčany).
Osm nejlepších opravářů dostalo pěkné ceny věnované partnery soutěže.
    Poosmé se rozjela soutěž mladých řidičů s 50 (v roce 2018 54, v roce 2017 52, v roce 2016 41, v roce 2015 54, v roce 2014 55, v roce 2013 53, v roce 2012 45) účastníky (vyhrál Michal Kaloč ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou před Martinem Jenkou ze ZŠ Husova Jičín a Tomášem Veselým ze ZŠ Opatovice nad Labem), soutěžící si tradičně vyzkoušeli moderní trenažéry autoškoly Střední školy technické a řemeslné a nejlepší osmička obdržela ocenění. Na startu byly i tři dívky. 
    V novém středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou se představilo 53 (v roce 2018 57, v roce 2017 50, v roce 2016 62, v roce 2015 108, v roce 2014 69, v roce 2013 88, v roce 2012 67) mladých kuchařů (vítězka Klára Pišlová ze ZŠ Libčany před Adélou Ziklovou ze ZŠ Poděbradova Jičín a Viktorií Marcinovou ze ZŠ Karla Klíče Hostinné), oceněno bylo celkem 10 nejlepších v pořadí. Mladí kuchaři se mohli seznámit s výbornými výsledky jejich starších spolužáků v soutěžích odborných dovedností, kteří jsou již dnes studenty SŠGS Nová Paka a SŠTŘ Nový Bydžov. 

    Vloni se soutěže mladý cukrář zúčastnilo 69 startujících, letos se jich zúčastnilo celkem 60 (v roce 2017 57, v roce 2016 93, v roce 2015 78, v roce 2014 89, v roce 2013 87 účastníků). I tento počet účastníků opětovně naplnil doslova do posledního metru nově zrekonstruované středisko praktického vyučování SŠTŘ v Chlumci nad Cidlinou (vítězky byly celkem čtyři - Karolína Pokorná ze ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, Barbora Danišová ze ZŠ Husova Jičín, Tereza Poplšteinová ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou a Tereza Raichová ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov), celkem bylo vyhlášeno 10 nejlepších, mezi oceněné dívky opětovně nepronikl žádný chlapec. 
     Standardní počet minulých ročníků nebyl úplně zachován, na startu se sešlo 33 mladých zahradníků (v roce 2018 17, v roce 2017 26, v roce 2016 35, v roce 2015 29, v roce 2014 32, v roce 2013 25 a v roce 2012 25) a prvenství se stěhovalo do Opatovic nad Labem (vítězka Simona Vítková ze ZŠ Opatovice nad Labem, druhá skončila Aneta Mutzerová ze ZŠ Libáň a třetí Dorota Koppová ze ZŠ Na Habru Hořice), oceněna byla první čtyřka účastníků. 
     Řada výrazných partnerů Střední školy technické a řemeslné letos soutěž mladých řezníků opět spolupořádala, ve středisku praktického vyučování se prezentovalo naprosto rekordních 25 (v roce 2018 7, v roce 2017 15, v roce 2016 17, v roce 2015 16, v roce 2014 15, v roce 2013 20, v roce 2012) mladých řezníků (vítěz Eliška Svobodová ze ZŠ Opatovice nad Labem, druhý skončil Jakub Jampílek ze ZŠ Husova Jičín a třetí Martin Stránský z 1. Soukromé ZŠ Hradec Králové). Na vítěze a další v pořadí čekaly mimo jiné i pěkné ceny v podobě řeznických potřeb věnované partnerem soutěže panem Martinem Kučerou, prodejcem potřeb a zařízení pro řeznicko-uzenářské provozovny. 
     Podesáté v historii soutěže bojovalo 27 (v roce 2018 17, v roce 2017 22, v roce 2016 25, v roce 2015 11, v roce 2014 12, v roce 2013 11, v roce 2012 19)mladých truhlářů v dílnách ZŠ Hlušice (vítěz Vojtěch Šťastný ze ZŠ Železnice, druhý skončil Josef Vyleťal ze ZŠ Libčany a třetí Matěj Beck ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou). Suverén řady ročníků základní škola Libčany se opět vrátil na stupně vítězů. 
    Soutěž mladý elektrikář se díky kolaudaci nového střediska praktického vyučování v Novém Bydžově odehrávala v nových prostorách Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově, celkem bylo na startu 36 (v roce 2018 27, v roce 2017 28, v roce 2016 32, v roce 2015 32, v roce 2014 18, v roce 2013 22, v roce 2012) startujících. 
Oceněno bylo celkem osm nejlepších i díky partnerům společnostem SAFE4U, FILUP ELEKTRO Bydžovská Lhotka, EPROM Nový Bydžov a ELEKTRO MOCEK Nový Bydžov (vyhrál Matěj Strnad ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou, druhý byl Viktro Dzurko ze ZŠ NA Habru a třetí skončil Radek Jíša ze ZŠ Husitská Nová Paka.
   Posedmé se prezentovali mladí rybáři s vyrovnaným rekordem účastníků v podobě 22 startujících (v roce 2018 18, v roce 2017 rekordních 22, v roce 2016 21, v roce 2014 15, v roce 2013 20, v roce 2012 16) účastníky (vyhrál Tomáš Král ze ZŠ Husova Jičín před Danielem Valešem ze stejné základní školy a Matějem Jínou ze ZŠ Poděbradova Jičín). Oceněni byli právě tito tři nejlepší, kteří se tedy shodně rekrutovali z jičínských základních škol. 
    Vítězkou soutěže mladý (á) krejčí s 8 účastníky (v roce 2018 6, v roce 2017 11, v roce 2016 9, v roce 2015 8, v roce 2014 10) se stala Karolína Stránská ze ZŠ Lázně Bělohrad před Eliškou Karlovou ze ZŠ Mostek a Michaelou Sukeovou ze ZŠ Opatovice nad Labem. 
    V třetím ročníku soutěže mladý pekař s 18 účastníky (v roce 2018 15 a v roce 2017 19 účastníků) se vítězkou stala Jana Šimonová ze ZŠ Husova Jičín před Juditou Grohmanovou ze ZŠ Železnice a Marií Vosátkovou ze ZŠ Husova Jičín. 
    V druhém ročníku soutěže mladý myslivec s 23 (v roce 2018 21 účastníků) se vítězem stala Anna Kyselová ze ZŠ Husova Jičín, druhý skončil Vojtěch Reš ze ZŠ Stará Paka a třetí Tereza Kožíšková ze ZŠ Lázně Bělohrad. 

   Nejúspěšnější základní školou se podle výsledků svých reprezentantů (bodovalo se vždy umístění v první desítce) stala opětovně a velmi suverénně Základní škola Husova ulice Jičín.
    Partnery soutěže se staly společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, TRANSLOGISTIC Nová Paka, SPEDITRANS Hořice, CS CARGO Jičín, JABLOTRON GROUP Jablonec nad Nisou, sdružení dopravců ČESMAD BOHEMIA, JM AUTODÍLY Jičín, MALINA VRŠE, MASO Jičín, TORO Hlavečník, SKALIČAN Česká Skalice, FARMET Česká Skalice, ZE TE PA Pavlíček, AGROSERVIS J§S Kolín-Zibohlavy, společnost STROM Praha a jejich servisní střediska Stará Paka a Smiřice, AGROTECH Hradec Králové-Piletice, SECO INDUSTRIES Jičín, Jiří Tobiášek Praskačka – prodej náhradních dílů, VOLVO TRUCK Hradec Králové, LOUDA AUTO Choťánky, HAVEX AUTO Chlumec nad Cidlinou, Autodíly ČERMÁK Nový Bydžov, SAFE4U Hradec Králové, ELEKTRO Mocek Nový Bydžov, AGRO Slatiny, ENGIE pobočka Jičín, TEROM Chlumec nad Cidlinou, Martin Kučera, všechny tři pořádající školy a řada dalších. Děkujeme.

    Celá akce se odehrála za podpory Královéhradeckého kraje a Obce Hlušice.
    S přítomnými řediteli a výchovnými poradci základních škol se podělil o své názory management společnosti GLOBUS hypermarket Pardubice, kam přítomný doprovod zavítal na prohlídku zázemí toto obchodního gigantu. 
   Ceny všem nejlepším předávali vedoucí pedagogičtí pracovníci SŠTŘ Nový Bydžov, SŠGS Nová Paka a SŠZ Kopidlno. 
   Celé klání proběhlo letos opět hladce bez časových i jiných zádrhelů a nutno říci, že vzhledem k počtu účastníků předvedli všichni organizátoři bez zbytečné skromnosti opět velmi sofistikovaný logistický koncert.
Akce se stala již tradiční náplní zájemců o odborné vzdělávání z řad žáků ZŠ a místem příjemného setkání zástupců středních a základních škol a podnikatelské sféry.

A na závěr slovo Mgr. Kateřiny Zikmundové z vítězné ZŠ Husova Jičín:
„Velmi ráda jsem se dnes s našimi žáky zúčastnila soutěže "Já už to znám, umím...", kterou pořádáte. Oceňuji každým rokem, tedy i letos, výbornou organizaci, originalitu, nápaditost, nákladnost i pohostinnost.  Vzhledem k počtu žáků naší školy se mnou dnes přijela i naše výchovná poradkyně Mgr. Radmila Smolíková. Byla mile překvapena, co všechno dokážete pro žáky, ale i pro učitele, připravit. Jsem ráda, že i ona bude šířit dobré jméno Vaší školy. Věřím, že veškeré úsilí, které tomuto dění věnujete, zvýší v následujících letech počty žáků této školy a zároveň pozdvihne prestiž učňovského školství.“

Redakce webových stránek


FOTOGALERIE ZE SOUTĚŽE:

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .