Článek o nově nabízených vzdělávacích programech v SŠTŘ NB

30. 11. 2019

Zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing. Karel Průcha poskytl rozhovor redakci webu a představuje v něm nové vzdělávací programy nabízené SŠTŘ NB pro školní rok 2020/2021.

Dobrý den, z vašich webových stránek www.sstrnb.cz jsme se dozvěděli, že jste otevřeli nový obor? Můžete nám jej představit?

Pro upřesnění, neotevřeli jsme nový obor, jen ve spolupráci se společností COLAS CZ nabízíme žákům další zaměření oboru Mechanik opravář motorových vozidel.

Další zaměřením? Jaká zaměření tohoto oboru tedy nabízíte.

V současnosti nabízíme tři zaměření a od školního roku 2020/21 chystáme jedno další. Žáci si mají možnost zvolit klasického Automechanika, který se věnuje hlavně servisu a opravárenství, nebo Řidiče osobní a nákladní dopravy, který je zaměřen hlavně na ovládání vozidla s rozšířenou výukovou právních předpisů a zeměpisu a nejmladším zaměřením je Operátor stavebních a silničních strojů. Od dalšího školního roku přibude ve spolupráci se Škodou Mladá Boleslav obor „Škoda automechanik.

V čem je zaměření Operátor stavebních a silničních strojů specifické a jak myšlenka na tento obor vznikla?

Stejně jako každá změna v učebních plánech, tak i tato myšlenka vznikla na základě spolupráce školy a firmy. Společnost COLAS CZ, která se stejně jako každá jiná technická firma potýká s nedostatkem odborných pracovníků, nás oslovila s vizí a po několika setkání managementů obou subjektů se nápad podařilo zrealizovat. Specifikem oboru je, jak napovídá název, zaměření na stavební stroje, bagry, válce, finišery apod. Jinak základní struktura oboru zůstává zachována.

Přesto, zmíněné stroje jsou jistě specifické, dokáží vaši pedagogové kvalitně předávat odborné technické poznatky?

Naši pedagogové prozatím ne, ale společnost COLAS CZ poskytla pro výuku odborných specializačních předmětů své odborníky, kteří běžně vyučují i na vysokých školách. Kluci tak získávají prvotřídní informace od největších odborníků.

Jak se zajištěn oborný výcvik?

Žáci tohoto oboru absolvují kombinovaný odborný výcvik, částečně v našich dílnách, částečně, tu specializační část, na pracovištích společnosti COLAS CZ.

Jak prozatím hodnotíte spolupráci se společností COLAS CZ a dosavadní zkušenosti s výukou?

Nový školní rok s novým výukovým programem, který jsme přes prázdniny společně ladili, se rozjel perfektně a vše klape tak, jak jsme si naplánovali. Odborníci společnosti COLAS CZ zapadli do našeho pedagogického procesu bez větších problémů a i praktická výuka se snaží nezaostávat za odbornou teoretickou výukou. Sice máme za sebou pouze několik měsíců, ale výukový proces běží k naší spokojenosti.

Jaké výhody má takový program pro studenty ve srovnání s klasickou výukou?

Podobný výukový model aplikujeme s více partnery a dlouhodobě přináší velké výhody všem 3 stranám. Firma má možnost si připravit případné nové zaměstnance, žák pozná reálné pracovní prostředí a seznámí s pracovníky společnosti a jejím firemním prostředím a kulturou. Výukový proces je pak velice vhodně doplněn o odborné technické a hlavně aktuální znalosti. Absolvent je již při odchodu ze školy dobře připraven na své budoucí zaměstnání a odpadá minimálně několikaměsíční adaptační období, které je ještě zatíženo velkou fluktuací právě z důvodu, že se obě strany teprve poznávají.

Co jiného nabízí toto zaměření žákům?

Kromě výše zmiňovaných specializačních znalostí a dovedností společnost COLAS CZ nabízí žákům stipendium a hradí jim strojnické průkazy, jelikož jejich pořízení není součástí vzdělávacího programu Mechanik opravář motorových vozidel. Jistota kvalitního a dobře ohodnoceného zaměstnání je tím největším bonusem, které vzdělávání může poskytnout.

Další zaměření, které plánujete otevřít od školního roku 2020/21. Co to znamená: „Škoda automechanik“?

Další zaměření, které vzniká ve spolupráci s naším profesním partnerem. I když zde je hlavním partnerem ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské. Se společností Škoda Auto nás pojí dlouhodobá těsná spolupráce. A jelikož poptávka po absolventech automobilových oborů je pořád obrovská a kapacita Středního odborného učiliště je využita na 100%, nabízí se spolupráce s další střední školou. A protože naše kapacita oboru umožňuje otevření druhé třídy, k realizaci jsou splněny základní podmínky.

Základní podmínky ano. Ale další nutné společné kroky? Sjednocení učebních plánů a odborného výcviku?

Nad základní koncepcí jsme se s managementem mladoboleslavské školy sešli několikrát. Seznámili jsme se navzájem s výukovým prostředím a materiálním vybavením a došlo k dohodě, že jsme všichni schopni najít společně nejvhodnější řešení.

V jakém stádiu se tedy současná spolupráce nachází?

Na naší straně se jedná jednoznačně o nábor. Otevření tohoto zaměření je z naší strany podmíněnou otevřením druhé třídy oboru automechanik. Tzn., že zájem o obor musí projevit minimálně 50 žáků. Na straně Škody Auto se jedná o interní schvalovací proces.

Můžete nám prozradit základní koncepční rysy?

Určitě. Žáci tohoto zaměření budou i nadále žáky naší školy. Teoretická výuka bude probíhat na naší škole, odborný výcvik bude kombinovaný. První ročník kompletně v našich dílnách, od druhého ročníku kombinovaně, částečně v Mladé Boleslavi, nebo v Kvasinách (dle přání žáka) a druhá polovina opět u nás.  Žáci získají nejen výhody, jako žáci Středního odborného učiliště strojírenského, ŠKODA AUTO a.s., ale i výhody naší školy.

O jaké výhody se jedná?

Na naší škole se jedná především o řidičské průkazy, svářečské průkazy, kurzy ADR a digitální tachografy, popř. profesní průkaz řidiče. Od společnosti ŠKODA AUTO a.s. pak například o jistotu zaměstnání ve firmě, školní pomůcky, finanční odměny za praxi, služby mobilního operátora, zvýhodněné pořízení vozu a mnoho dalších. Podrobně je můžete sledovat na https://www.sou-skoda.cz/uchazeci/proc-prave-k-nam

Velice zajímavá možnost vzdělávání. Je o ní zájem?

Dle našich současných zkušeností z výstav středních škol a náborových akcí je tato nabídka pro děti velice zajímavá. Spojení nabízených výhod s klidným prostředím školy, domovem mládeže a dalším kvalitně vybavenými nově zrekonstruovanými prostory je velkou šancí pro ty, kteří touží pracovat pro největšího českého zaměstnavatele. A ohodnocení práce, sociální podmínky a jistoty jsou obrovskou motivací pro mladé lidi.

Z uvedených příkladů je jasně patrné, že velice intenzívně spolupracujete se zaměstnavateli a dalšími partnery.

Práce s profesními partnery je dlouhodobá a koncepční. Nejedná se jen o vytváření novým výukových programů, ale o celý systém spolupráce. Odborníci z firem se účastní výuky na naší škole, naši pedagogové naopak získávají aktuální informace formou stáží a účastí na seminářích pořádaných partnery, společně aktualizují výukové materiály, organizujeme stáže a kurzy pro žáky školy, neopominutelná je materiální pomoc, motivační stipendia a mnoho dalších činností. Rovněž probíhají diskusí setkání managementu firem, pedagogů, žáků s cílem získávání zpětné vazby a neustálého zlepšování procesu vzdělávání. Vždyť vzděláváme pro praxi a to je naším hlavním cílem. Spokojeni musí být všichni.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v tomto krásném poslání zvýhodněné pořízení vozu a mnoho dalších. Podrobně je můžete sledovat na https://www.sou-skoda.cz/uchazeci/proc-prave-k-nam

Mgr. Jaroslava Kholová, zástupce pro teoretické vyučování
          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .