Gastronomické a potravinářské obory v SŠTŘ v "roce jedna" ...

24. 11. 2019

Rok 2019 je zlomový pro výuku gastronomických a potravinářských oborů ve Střední škole technické a řemeslné Nový Bydžov. V září roku 2019 došlo k otevření nového Střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou v Nádražní ulici, kde probíhá velmi podstatná část výuky odborného výcviku, ale také celý odborný segment teoretického vyučování oborů s výučním listem Kuchař-číšník, Řezník-uzenář a Cukrář i nástavbového studia s maturitní zkouškou Technologie potravin.
Lze říci, že výuka výše uvedených oborů se výrazně konsolidovala a rok 2019 lze v jejich výuce označit jako rok jedna.

Několik otázek jsme položili vedoucí pedagogické pracovnici střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou Veronice Větrovské.

Jak tedy probíhá odborný výcvik oboru Kuchař-číšník v SŠTŘ?
„Základem odborného výcviku v 1. ročníku oboru Kuchař-číšník je praktická výuka ve školních jídelnách v Hlušicích a v Novém Bydžově. Nejlepší žáci mohou v 2. pololetí absolvovat praxi na vybraných smluvních pracovištích. Od druhého ročníku probíhá odborný výcvik ve cvičném gastronomickém středisku v Chlumci nad Cidlinou, které je špičkově vybaveno, a nejlepší žáci se prezentují opět ve vybraných pracovištích, například v TREE OF LIFE Lázně Bělohrad, letovisku STUDÁNKA v Rychnově nad Kněžnou, v hotelu KRAKONOŠ V Rokytnici nad Jizerou nebo v Pivovaru LINDR v Mžanech. To samé platí i o žácích třetího ročníku.“

A co obory Cukrář a Řezník-uzenář? 
„Obor Cukrář a jeho odborný výcvik je od 1. ročníku soustředěn ve výborně vybavených cukrářských dílnách ve středisku v Chlumci nad Cidlinou. Teprve od 2. ročníku mohou nejlepší žáci a žákyně absolvovat odborný výcvik u našich smluvních partnerů, například v Maminčině cukrárně ve Skřivanech. Mladí Řezníci-uzenáři mají převážnou část praktického vyučování soustředěnu na smluvních pracovištích školy a malá část odborného výcviku probíhá ve středisku v Chlumci nad Cidlinou. Mezi největší partnery školy v oblasti zpracování masa patří společnosti MASO Jičín, CHOV SERVIS TORO Hlavečník, Rybářství Chlumec n. C. a Řeznictví Motyčka v Novém Bydžově. Pro okres Semily jsou to například Podkrkonošská uzenina Bělá u Staré Paky nebo Řeznictví Soukupovi Jilemnice.“

Změnou prošla i odborná teoretická výuka gastronomických a potravinářských oborů v SŠTŘ?
„Veškerá odborná teoretická výuka probíhá rovněž ve středisku v Chlumci nad Cidlinou, kde jsou k dispozici nejenom plně vybavené odborné učebny, ale žáci mají možnost například v technologických předmětech prakticky ověřit probíranou látku v dílenských provozech střediska, což považuji za velký bonus výuky, protože teorie je úzce provázána s praxí. Všechny potravinářské obory mají tedy dva dny teoretické výuky situovány do Chlumce nad Cidlinou a tři dny výuky do Nového Bydžova, ta se týká především všeobecně-vzdělávacích předmětů“.

 Kdo vyučuje odborný výcvik gastronomických a potravinářských oborů?

“Máme k dispozici skutečné praktiky, kteří mají co předat a mají za sebou praxi v řadě potravinářských provozů nebo v podnikání v této oblasti. Nejsou to tedy teoretici, ale v řadě případů skuteční odborníci z praxe“.

Co škola nabízí žákům gastronomických a potravinářských oborů jako bonusy?
„Žáky od druhého ročníku hodnotíme podle výsledků a celkové kvality jejich práce zejména v odborném výcviku. Ti nejlepší se zařadí do TOP interní akademie SŠTŘ, jsou vysíláni na vybraná smluvní pracoviště, na velmi zajímavé soutěže odborných dovedností mnohdy celostátního významu a je jim umožněno výhodné absolvování odborných kurzů, ať už je to kurz studené kuchyně, baristický nebo barmanský, kurz carvingu nebo 3D dortů či výroba zabijačkových pokrmů. V tomto případě jim škola poskytuje motivační stipendium jako příspěvek na úhradu případných nákladů“.

Hodně se mluví o tzv. pětiletém studijním programu v oblasti gastronomických a potravinářských oborů, co to vlastně znamená?
„Škola od roku 2019 přistoupila k filozofii pětiletých studijních programů, což v praxi znamená, že žáci po absolvování tříletého oboru s výučním listem mají možnost nastoupit do navazujícího studia Technologie potravin s délkou trvání dva roky a ukončeného maturitní zkouškou. Výhodou je určitě záchytný bod v podobě výučního listu a možnost rozšíření kvalifikace o maturitní zkoušku. Porovnejme tento studijní program školy se čtyřletým programem odborného maturitního studia a zjistíme, že kvalifikovanost těchto absolventů je na daleko lepší úrovni už vzhledem k míře a intenzitě praxe. Navíc maturitní přípravu absolvují ve věku, kdy jsou na ni již daleko více mentálně připraveni.“

Další dotazy jsme položili vedoucímu učiteli praktického vyučování Petru Vaníčkovi.

Jak probíhá učební praxe a výuka oboru Technologie potravin?
„Žáci maturitního nástavbového studia Technologie potravin absolvují tři dny teoretické výuky ve výukovém centru Hlušice, kde jsou soustředěny všechny studijní programy dvouletých nástaveb. Zde je výuka koncentrována především na přípravu k maturitní zkoušce v oblasti českého jazyka, matematiky a cizího jazyka a na přípravu v oblasti ekonomické a v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Čtvrtý den je věnován bloku odborných předmětů, zejména pak Technologii potravin a Technické základně potravinářské výroby. Pátý den absolvují žáci učební praxi většinou v podobě odborných seminářů, například ve společnosti GASTPRO Trutnov a u výrobců potravin, a v podobě přípravy na tyto semináře. Bloková učební praxe je realizována v lednu a v červnu u smluvních partnerů školy, novým místem je například i hypermarket GLOBUS Pardubice.“

Z čeho budou žáci oboru Technologie potravin skládat maturitní zkoušku?
„Samozřejmě vedle státní části maturitní zkoušky proběhnou dvě ústní maturitní zkoušky z předmětů Technologie potravin a Technická základna potravinářské výroby doplněné otázkami z předmětů Hygiena a sanitace a Metody analýzy potravin. Praktickou maturitní zkoušku budou žáci konat z dvou částí, obhajoby maturitní práce na zadané téma a praktického technologického úkolu podle jejich předchozího zaměření.“ 

Mgr. Vladimír Blažej, 
ředitel

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .