Aktuality v měsíci: LISTOPAD 2019

ŠKOLNÍ TÝDENÍK:  11. 11. - 15. 11. 2019

V pořadí 11. výukový týden školního roku 2019/2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 11. listopadu hostila vedení SŠTŘ Nový Bydžov a SŠGS Nová Paka Masarykova základní škola Stará Paka. Žáci 9. tříd se seznámili s nabídkou vzdělávací kapacity obou škol.
 • V pondělí 11. listopadu rovněž zasedala Školská rada SŠTŘ. Jednání se uskutečnilo ve středisku praktického vyučování Nový Bydžov-Švarcava, kde si členové Školské rady prohlédli zbrusu nové prostory dílenského areálu a seznámili se s předmětem činnosti.
  "Podařilo se velmi pěkné dílo", řekla po prohlídce Mgr. Táňa Šormová, členka Školské rady SŠTŘ.
 • V úterý 12. listopadu a ve středu 13. listopadu pokračoval Den mladého technika a řemeslníka pořádaný pro více jak stovku žáků základních škol SŠTŘ Nový Bydžov.
 • V úterý 12. listopadu se pracovníci naší školy zúčastnili burzy středních škol v základní školy Studenec a rovněž navštívili 9. třídu Základní školy V. K. Klicpery v Novém Bydžově.
 • V pátek 15. listopadu se management SŠTŘ sešel na společném jednání s ředitelem hypermarketu GLOBUS Pardubice Ing. Ivanem Šrámem. Cílem jednání bylo nastavení spolupráce obou subjektů.
  "Velmi příjemné a konstruktivní jednání", řekl Milan Novák, odborný učitel SŠTŘ.
 • V soutěži Talenty pro firmy 2019 skončil v pátek 15. listopadu společný tým SŠTŘ a Základní školy Karla IV. Nový Bydžov na čtvrtém místě. Soutěž každoročně pořádá Krajská hospodářská komora v rámci výstavy středních škol a zaměstnavatelů v Hradci Králové.
 • V pátek 15. listopadu navštívili naši pracovníci Základní školu Lázně Bohdaneč.
 • Škola firmě, firma škole - v tradiční anketě Krajské hospodářské komory a Královéhradeckého kraje byly oceněny SŠTŘ Nový Bydžov a společnost TRANSLOGISTIC CZ za vzájemnou spolupráci. Stalo se 15. listopadu 2019 v kulturním centru ALDIS v Hradci Králové. O akci píšeme více v samostatném článku.
 • Na výstavě středních škol v Hradci Králové pořádané Krajskou hospodářskou komorou se prezentovala ve dnech 15-16. listopadu 2019 i SŠTŘ Nový Bydžov, kterou reprezentovali Jaroslava Kholová, Alena Čermáková, Pavel Novák, Ondřej Kolář a Blanka Kubíková, kterým sekundoval žák 2. ročníku Lukáš Pfeffer.
  "Návštěvnost velká, uvidíme, jak se projeví dále", komentoval výstavu Pavel Novák, vedoucí střediska praktického vyučování SŠTŘ.
 • Druhé místo za spolupráci se zaměstnavateli získala SŠTŘ Nový Bydžov v rámci TOP 10 středních škol Královéhradeckého kraje v rámci ankety Klubu zaměstnavatelů. O tomto úspěchu píšeme více v samostatném článku.
 • V sobotu 16. listopadu zajišťovala SŠTŘ cateringy v rámci akce Dny slovenské kultury v Novém Bydžově.
  "Náročná, ale krásná akce", komentovala další vystoupení školy Veronika Větrovská, vedoucí střediska praktického vyučování SŠTŘ.

        Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Návštěva depa BidFood

15. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 jsme navštívili distribuční a skladovací depo firmy BIDFOOD v Chlumci nad Cidlinou.  Vzniklo jako páté a má odlehčit ostatním depům této firmy. Jedná se o celosvětovou korporaci, ale v České republice jsou zároveň depa zcela samostatná. Přesto přibližně jednou za 3 roky přijede velký audit, který zkontroluje celý chod firmy.


V tomto depu se nachází celkem 6 skladů.  Jeden mrazírenský sklad s teplotou -22°C suchého mrazu, kde skladují hlavně zmrzliny, dále sklad s teplotou 0-4°C převážně pro salámy. S ním je propojen další  sklad pro sýry s teplotou 2-6°C.  Ve  skladu pro sladkosti a podobné zboží panuje teplota  10°C. Jeden  sklad je určen pro obalový materiál. Tato firma dále zpracovává maso z divočiny, zvěřiny a ryb. V průběhu naší návštěvy měli zrovna na firmě jelení maso. 

Jana Barešová, učitel odborných předmětů

SŠTŘ na druhém místě v TOP 10 škol hodnocených zaměstnavateli v Královéhradeckém kraji

15. 11. 2019

Velmi příjemná zpráva dorazila v pátek 15. listopadu do Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov. Podle hodnocení Klubu zaměstnavatelů v rámci ankety "Škola doporučená zaměstnavateli" za rok 2019 SŠTŘ skončila na druhém místě v TOP 10 středních škol Královéhradeckého krajeNa prvním místě skončila Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hradec Králové, Vocelova 1338, za námi na třetím místě pak VOŠ a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166. 
Celkově v anketě hlasovalo více jak 30 zaměstnavatelů působících v Královéhradeckém kraji, mezi nimi například C. S. CARGO, Mileta, PORSCHE Hradec Králové, ČEZ, ESAB Vamberk, ŠKODA AUTO či SECO INDUSTRIES či Fakultní nemocnice Hradec Králové.

"Také v letošním již 6. ročníku soutěže je základem hodnocení hlasování zaměstnavatelů, kdy Královéhradecký kraj s počtem 30 firem patřil v rámci ČR spíše k průměru, jsou kraje mnohem aktivnější. Drobnou změnou letošního sčítání bylo započítání bodů nejen z letošního roku (100 %), ale také z roku 2018 (60 %) a 2017 (30 %) z důvodu garance určité stability a kontinuity. Aby nebyla poškozena škola, na kterou v daném roce třeba zapomene významný zaměstnavatel, ale její kvalita se meziročně určitě výrazně nezhoršila", vysvětlil princip hodnocení Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů.


"Toto hodnocení mne nejprve překvapilo a pak výrazně potěšilo, protože ho chápu jako ocenění dlouholeté spolupráce s mnoha profesními partnery nejen na území Královéhradeckého kraje. Považuji toto hodnocení za objektivní, protože se k nám vyjadřují pouze zaměstnavatelé z řad firem a společností a ti nejlépe vědí, co škola pro pracovní trh produkuje. Navíc tento způsob hodnocení je objektivní a není závislý na čemkoliv. Celkově považuji toto skvělé druhé místo za výraz práce všech pedagogů naší školy a celého odborného bloku", neskrýval radost a zadostiučinění ředitel školy Vladimír Blažej.
"Samozřejmě gratuluji i kolegovi a kolegyni Lukáši Nepokojovi a Daně Havranové, protože jejich práce a práce jejich pedagogických sborů je nutno si v této oblasti velmi vážit", dodal Vladimír Blažej.


   10 nejlépe hodnocení středních škol v Královéhradeckého kraje pro rok 2019   

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Talenty pro firmy - SŠTŘ končí na čtvrtém místě

15. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 se smíšené šestičlenné družstvo složeno ze žáků ZŠ Karla IV. (3 žáci 5. třídy) a  SŠTŘ Nový Bydžov (3 žáci 2. SD) zúčastnilo krajského kola soutěže Talenty pro firmy  ,, T-profi" v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Soutěžní družstvo bylo vedeno pedagogem Střední školy technické a řemeslné Mgr. Petrem Motyčkou a jednatelem společnosti Trans Logistic CZ s.r.o. Jiřím Drašarem, který je zároveň učitelem odborných předmětů, odborníkem z praxe, v SŠTŘ. 

Základním principem soutěže bylo sestavení v časovém limitu a zprovoznění nového funkčního zařízení podle zadání na bázi polytechnické stavebnice MERKUR. Podle letošních pravidel se jednalo o model jeřábu, který dokázal pomocí dvou motorů ovládat navíjení lana a rotaci jeřábu o 180 stupňů.
Po prostudování konstrukční dokumentace modelu žáci postupně sestavovali jednotlivé komponenty, které následně kompletovali do jednoho celku. Při průběhu montáže bylo zapotřebí dbát zejména na přesnost spojů a jejich pevnost.

A závěrečný komentář Mgr. Petra Motyčky: "V konečném pořadí mezi 6 týmy z Královéhradeckého kraje jsme se umístili na 4. místě. O pořadí rozhodovalo několik kritérií, které bylo nutné dodržet a bohužel jsme se několika chyb nevyvarovali. Ty nás poté stály lepší umístění v soutěži."

Mgr. Petr Motyčka, učitel odborných předmětů

SŠTŘ Nový Bydžov a TRANSLOGISTIC CZ Nová Paka oceněny za spolupráci

15. 11. 2019

iž 6. ročník ankety pořádané ve spolupráci Krajské hospodářské komory a Královéhradeckého kraje byl vyhlášen 15. listopadu 2019 v kulturním centru ALDIS v Hradci Králové u příležitosti výstavy středních škol a zaměstnavatelů. Mezi 18 oceněnými školami a spolupracujícími profesními partnery se objevila i dvojice Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov a společnosti TRANSLOGISTIC CZ sídlící v Nové Pace v Kumburském Újezdu.
Mezi SŠTŘ a společností TRANSLOGISTIC CZ panuje již řadu let velmi intenzívní spolupráce v oblasti stáží žáků a pedagogů ve společnosti, ve výkonu učební praxe žáků školy ve firmě, v materiální i finanční podpoře školy ze strany společnosti, v pořádání společných akcí, v personální oblasti a například jednatel společnosti Jiří Drašar působí jako pedagog odborných předmětů v SŠTŘ v rámci statutu odborník z praxe. SŠTŘ zajišťuje pro společnosti rovněž řadu rautů a cateringů včetně svatební hostiny, TRANSLOGISTIC přijímá i záštitu nad oblastním kolem soutěže odborné způsobilosti mladých řidičů AUTOMOBILEUM.
"Ocenění je zcela na místě, společnost TRANSLOGISTIC CZ reprezentovaná jednateli Jiřím Drašarem starším a Jiřím Drašarem mladším je doslova příkladem toho, jak by měla spolupráce probíhat a jak může firma podporovat odborný segment výuky na střední škole. Já si naší spolupráce obrovsky vážím", řekl po předání diplomu ředitel školy Vladimír Blažej.
"Celkově považuji tuto cenu za standardní ocenění naší spolupráce, protože se domnívám, že naše škola má mimořádně velký potenciál v oblasti spolupráce s partnery podobně jako řada dalších škol v Královéhradeckém kraji. Hodnotící porota má vždy těžkou práci vybrat na závěr tři nejlepší dvojice a určitě ji její práci nezávidím. Snad letos vybrala TOP trio správně, ale já osobně bych asi viděl minimálně v jednom případě nejlepší trojku někde jinde", doplnil svoje hodnocení ředitel školy.
 
Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

SŠTŘ se zúčastnila výstavy středních škol v Hradci Králové

15. - 16. 11. 2019

Ve dnech 15-16. listopadu pokračoval seriál prezentačních výstav středních škol a zaměstnavatelů v Hradci Králové. Krajská hospodářská komora i letos ukončila výstavy středních škol právě v Hradci Králové v kulturním centru ALDIS, které pod náporem vystavujících škol a firem doslova praskalo ve švech.
Střední školu technickou a řemeslnou reprezentovali na akci Jaroslava Kholová, Alena Čermáková, Pavel Novák, Ondřej Kolář, Blanka Kubíková a žák 2. ročníku Lukáš Pfeffer. Podle názoru všech našich reprezentantů byl zájem o expozici školy výrazný.
"Děkuji všem za pěkný den, dobrou reprezentaci a výbornou spolupráci. Doufám, že to bude vidět  nejen na dnech otevřených dveří, ale hlavně  v září 2020", řekl na závěr akce Pavel Novák, vedoucí střediska praktického vyučování SŠTŘ, který se na organizaci naší expozice výrazně podílel.

Mgr. Jaroslava Kholová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Přebor Domova mládeže v bowlingu

12. 11. 2019

V úterý 12.11.2019 se konal první letošní přebor DM v bowlingu. Akce se zúčastnilo 14 žáků / z toho 2 dívky/ domova mládeže. Z důvodu obsazenosti bowlingových drah byla odehrána jedna hra. Celkovým vítězem se stal Michal Pavlata /1.Z/ se 111 body, o pouhý bodík zaostal Tadeáš Petr /2.Z/. Na třetím místě skončil Tomáš Beneš /1.Z/ s 94 body. Naházené výkony sice nebyly nejlepší, někteří „plejeři“ však hráli bowling poprvé. Těší účast deseti žáků prvních ročníků.

Milan Hamáček, VVYCH DM SŠTŘ

ŠKOLNÍ TÝDENÍK:  04. 11. - 08. 11. 2019

V pořadí 10. výukový týden školního roku 2019/2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 4. listopadu se ředitel školy setkal s vedoucími týmů, které mají v gesci jednotlivé regiony z hlediska spolupráce se základními školami:
  "Cílem tohoto našeho snažení je propagace SŠTŘ a seznámení s předmětem činnosti školy a také s jednotlivými obory na naší škole, proto se snažíme o co nejúžší kontakt s jednotlivými základními školami, jejich výchovnými poradci a řediteli", řekl k tomuto tématu ředitel školy Vladimír Blažej.
 • V úterý 5. listopadu se tým SŠTŘ zúčastnil výstavy středních škol a zaměstnavatelů pořádané Úřadem práce a Okresní hospodářskou komorou Semily. Akce se zúčastnili Jiří Zikmund, Veronika Větrovská, Vladimír Blažej a marketinková pracovnice společnosti DS HOLDING Libštát Tereza Kašparová.
 • V úterý 5. listopadu navštívil tým naší školy základní školu Rudník.
 • Ve středu 6. listopadu absolvovalo vedení školy pracovní jednání s personální ředitelkou společnosti CS CARGO paní Eliáš. Obě strany si vyměnily názory na možnosti spolupráce SŠTŘ a společnosti CS CARGO.
  "V první fázi se bude jednat o učební praxi žáků vzdělávacího programu Operátor silniční dopravy", řekl na závěr jednání vedoucí učitel praktického vyučování Petr Vaníček.
 • Přednášky na téma "Vrstevnické vztahy, šikana a kyberšikana" absolvovaly ve středu 6. listopadu třídy 1. AN, 1. SOD a 1. AE. Zkušená lektorka paní Musilová má vždy k tomuto tématu co říci.
 • Burza středních škol v ZŠ Lomnice nad Popelkou byla cílem dalšího výjezdu týmu SŠTŘ ve středu 6. listopadu. "V Lomnici nad Popelkou je vždy příjemné prostředí a těší mne i zájem vedení školy o problematiku odborného vzdělávání", sdělil ředitel školy Vladimír Blažej.
 • V 9. třídě základní školy Karla IV. Nový Bydžov prezentovali potravinářské a gastronomické obory SŠTŘ Jiří Zikmund a Veronika Větrovská ve středu 6. listopadu, totéž zopakoval v pátek 8. listopadu zástupce ředitele pro praktické vyučování Karel Průcha.
 • Historicky poprvé se uskutečnila za společného pořadatelství ZŠ Karla IV: a ZŠ V. K. Klicpery Nový Bydžov burza středních škol v Jiráskově divadle v Novém Bydžově.
  "Myslím, že se tento koncept oběma školám povedl", řekla na závěr akce zástupkyně ředitele Jaroslava Kholová, která vedla šestičlenný tým naší školy.
 • I Hradec Králové se stal cílem propagace naší školy, na Základní škole Úprkova prezentoval obory naší školy vedoucí SPV Švarcava Nový Bydžov Pavel Novák.
 • Ve čtvrtek 7. listopadu proběhla úvodní schůzka s budoucími frekventanty vzdělávání dospělých, kteří se budou připravovat na získání výučního listu v pěti oborech. Celkem se úvodního setkání zúčastnilo 25 zájemců o tento typ vzdělávání.
  "Ze zájmu o naší školu máme radost, vzdělávání dospělých se stalo pravidelnou součástí činnosti SŠTŘ", komentoval úvodní schůzku zástupce ředitele pro praktické vyučování Karel Průcha.
 • Od čtvrtku 7. listopadu do neděle 10. listopadu se ve výukovém centru Hlušice školili budoucí trenéři licence UEFA B.
  "Myslím, že jako obvykle zde frekventanti tohoto vzdělávání našli optimální podmínky", řekl Milan Hamáček, vedoucí mimoškolní výchovy SŠTŘ Nový Bydžov, který měl akci ve své gesci.
 • Výstava v Lysé nad Labem pod názvem "Rychlá kola" se stala cílem exkurze některých tříd našich automobilních oborů v pátek 8. listopadu.
 • Na výstavě středních škol v Náchodě pořádané Krajskou hospodářskou komorou se prezentovala ve dnech 8-9. listopadu 2019 i SŠTŘ Nový Bydžov, kterou reprezentovali Petr Vaníček a Jiří Zikmund.

        Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Návštěva knihovny v Novém Bydžově

listopad 2019

V rámci Týdne knihoven navštívili studenti naší školy sídlo Městské knihovny v Novém Bydžově. První ročník se seznámil činností knihovny, knihovním fondem, neméně důležité byly informace o činnosti klubu MEKKA a provozu Turistického informačního střediska. Žáci druhého ročníku si připomněli významná kulturní a literární výročí tohoto školního roku – připomínáme např. dvousté výročí narození Boženy Němcové nebo 150 let od úmrtí Karla Jaromíra Erbena. Prodiskutovali četbu k maturitě a zasoutěžili si v literárním kvízu. Děkujeme tímto knihovnici paní Blance Seidlové za poutavý výklad, zápal a nadšení, se kterými nás obě návštěvy provázela.

Mgr. Lenka Fleglová, učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů

Futsalisté SŠTŘ skončili své putování v Středoškolské lize v 1. kole

07. 11. 2019

Ve čtvrtek 7.11.2019 proběhlo ve sportovní hale v Hlušicích 1.kolo Středoškolské futsalové ligy. Našimi soupeři byly celky Gymnázia, SOŠ,VOŠ Nový Bydžov a Hotelová škola Hradec Králové. V prvním našem zápase potvrdil tým další bydžovské školy roli favorita a s přehledem zvítězil nad naším celkem 9:5. Rovněž ve druhém duelu turnaje si „gympláci“ s chutí zastříleli a porazili vysoko Hotelovou školu Hradec Králové 14:4. Tento výsledek znamenal, že našemu mužstvu stačí v posledním utkání remíza k postupu do 2.kola SFL. Bohužel po dvou laciných brankách v úvodu jsme celý zápas museli dotahovat, kýžené remízy i přes výkon střelecky disponovaného Němce jsme se však nedočkali. Prohra 3:5 znamenala výsledné třetí místo a konec účinkování v letošním ročníku Středoškolské futsalové ligy.

SŠTŘ Nový Bydžov reprezentovali : Michal Kvapil - Jan Pech, Aleš Němec, Milan Tichý, Vojtěch Rejthárek, Milan Rumler, Michal Sobotka, Matěj Sedláček, Jaroslav Žďárský, Lukáš Vaculík /našemu týmu CITELNĚ chyběli Fejfar a Heger !!! /

Naším nejlepším hráčem byl Aleš NĚMEC /1.AE/ , který se stal se 6 brankami druhým nejúspěšnějším střelcem turnaje !!!

Milan Hamáček, VVYCH DM SŠTŘ

Vyhlášen 16. ročník soutěže základních škol - "Já už to znám, umím ..." 29. 11. 2019

Ředitelství  SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, ředitelství SŠGS, Masarykovo náměstí 2, Nová Paka, a ředitelství SŠZa, Náměstí Hilmarovo 1, Kopidlno vyhlašuje již 16. ročník (!) soutěže mladých budoucích řemeslníků a odborníků
                          „ Já už to znám, umím… „ pro žáky 8. a 9. tříd základních škol regionu.

Soutěž je určena pro žáky ZŠ, kteří se zajímají o uvedené obory, či chtějí si zvolit v budoucnu povolání blízké těmto kategoriím. Cílem soutěže je poznat prostředí SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, ve výukovém centru Hlušice i ve výukovém centru Nový Bydžov, která je připravena žákům nabídnout v budoucnu potřebné technické a řemeslné vzdělání, a náplň oborů středního vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou vyučovaných v SŠGS Nová Paka, SŠZa Kopidlno a SŠTŘ Nový Bydžov. Rádi uvítáme i žáky, kteří se nechtějí zapojit do soutěže, v rámci exkurze a prohlídky. Pro jednotlivé kategorie je stanoven limit soutěžících, v případě jeho překročení mají přednost žáci 9. tříd.

    POZVÁNKA NA SOUTĚŽ              PREZENTACE ŠKOLY SŠTŘ NB 2019  

Zahájil Dům mladého technika a řemeslníka

05. a 06. 11. 2019

V úterý 5. listopadu 2019 a ve středu 6. listopadu 2019 zahájil seriál kroužků pro žáky základních škol Dům mladého technika a řemeslníka.
V úterý 5. 11. se prezentovaly ve čtyřech kroužcích gastronomické a potravinářské obory, ve středu 6. 11. pak technické a automobilní obory. Celá akce je organizována tak, že všichni žáci jsou rozděleni do čtyřech skupin a tyto skupiny absolvují ve čtyřech termínech všechna témata pro obě skupiny oborů.
Na programu je například zemědělská mechanizace, automobilní technika, 3D tisk, robotika a elektrotechnika nebo cukrářské výrobky, studená kuchyně, vařená masná výroba či stolničení.
Další termíny pro žáky několika základních škol jsou plánovány v dalších týdnech měsíce listopadu 2019. Na závěr absolvují technické obory exkurzi do ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a potravinářské a gastronomické obory do společnosti GLOBUS Pardubice.
"Tato akce byla založena naší školou díky inspiraci ve Spolkové republice Německo, kde jsme spolupracovali s HWK Chemnitz. Myslím, že jsme se inspirovali dobře, samozřejmě na příští termín se doufám ještě zlepšíme", řekl k prvnímu běhu zástupce ředitele Karel Průcha.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Tým SŠTŘ se zúčastnil výstavy středních škol v Semilech

05. 11. 2019

V úterý 5. listopadu 2019 se tým naší školy ve složení Vladimír Blažej, Jiří Zikmund a Veronika Větrovská spolu s pracovnicí marketinku partnera školy společnosti DS HOLDING Libštát Terezou Kašparovou zúčastnil premiéry výstavy středních škol, který se odehrávala v kulturním centru GOLF v Semilech. 
Celkově zde vystavovalo 42 středních škol a 20 zaměstnavatelů. Velký zájem o naší školu jsme vnímali od žáků základních škol Jilemnice, Horní Branná, Studenec, Roztoky u Jilemnice a Turnov, ať už to byly obory Opravář zemědělských strojů, Řezník-uzenář, Autoelektrikář se zaměřením na elektromobilitu či Mechanik opravář motorových vozidel. 
Z Královéhradeckého kraje vystavovaly například také SŠGS Nová Paka, SPŠSE Nová Paka, SOŠ veterinární Hradec Králové či Lesnická akademie Trutnov.
"Musím poděkovat zejména pracovnici Úřadu práce Semily paní Věře Jetelové, její organizační talent zde doslova vybuchl, byla to velmi příjemná a skvěle zvládnutá akce. Dopoledne se naše hlasivky a expozice nezastavily, zájem žáků řady základních škol o naše obory mne doslova překvapil. Děkuji našim partnerům, zejména společnosti DS HOLDING Libštát a STROM Praha," řekl k akci ředitel SŠTŘ Vladimír Blažej.

A na závěr ještě poděkování od organizátorů:

Vážení vystavovatelé,

děkujeme za Váš aktivní přístup při spolupráci na realizaci 25. ročníku Burzy středních škol a 1. ročníku Burzy pracovních příležitostí. Velmi si vážíme Vaší práce, již dnes plánujeme a přemýšlíme jak co vylepšit pro další ročník a těšíme se na opětovné setkání s Vámi. V příloze Vám zasíláme tiskovou zprávu, kterou vydala Okresní hospodářská komora Semily ve spolupráci s ÚP Semily.

 S pozdravem za realizační tým Věra Jetelová (ÚP Semily) a Zbyněk Neumann (OHK Semily)

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Seznámení s praktickou jízdou traktorem John Deere

04. - 08. 10. 2019

V prvním listopadovém týdnu absolvovali žáci SŠTŘ Nový Bydžov oboru Opravář zemědělských strojů seznámení a praktickou jízdu na školním autocvičišti s výukovou pomůckou společnosti STROM Praha traktorem John Deere 6157M. Všichni žáci se úkolu zhostili dobře bez jakéhokoli problému. Za volant usedli i ti, kteří ještě nikdy v životě v žádném traktoru neseděli, takže to pro ně byla premiéra za volantem tak velkého a moderního traktoru jako hrom.

 Traktor John Deere a technika dalšího významného partnera školy SECO INDUSTRIES Jičín jezdily na autocvičišti i o kroužku Domu mladého technika. Žáci ze základních škol z okolí absolvovali připravenou soutěžní trať pod dozerem UOV Martina Kopřivy a VUOV Dobroslava Šmidrkal. Vše proběhlo bez problémů a všichni žáci na závěr zapózovali před oběma stroji pro školní foto.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .