Aktuality v měsíci: LEDEN 2020

ŠKOLNÍ TÝDENÍK:  13. 01. - 19. 01.2020

V pořadí 18. výukový týden školního roku 2019/2020 a druhý týden v roce 2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 13. ledna se vedení školy setkalo se všemi nepedagogickými pracovníky školy, tématem setkání byly legislativní novinky pro rok 2020, Fond kulturních a sociálních potřeb a další organizační záležitosti.

 • V úterý 14. ledna se ředitel školy setkal při pracovním jednání se všemi pedagogy školy, kteří svoji profesní dráhu v SŠTŘ v tomto školním roce začínají. Potěšitelné bylo hodnocení spolupráce s uvádějícími pedagogickými pracovníky.

 • Ve středu 15. ledna jednal o další spolupráci ředitel školy s vedením společnosti VOLVO v Hradci Králové. Obě strany se dohodly na dalších konturách vzájemné spolupráce včetně exkurzí a stáží žáků, výkonu praktického vyučování a vzdělávání pedagogů.

 • Vedoucí učitel odborného výcviku Dobroslav Šmidrkal se ve středu 15. ledna zúčastnil odborného semináře NIDV k problematice oboru Opravář zemědělských strojů v Praze.

 • O důležitých aspektech další činnosti školy jednal ve středu 15. ledna s vedoucím oddělení středních škol odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje RNDr. Jiřím Ortem ředitel školy Vladimír Blažej.

 • Další porada pedagogů SPV Chlumec nad Cidlinou se odehrála ve středu 15. ledna, tématy byly například problematika organizační, pedagogické problémy, logistika střediska a uplatňování Školního řádu v činnosti střediska.

 • Středisko praktického vyučování Nový Bydžov-Švarcava se stalo ve čtvrtek 16. ledna předmětem vnitřní kontroly bezpečnosti práce, kterou realizoval externí preventista BOZP pan Ježek.

 • Na Galavečeru Krajského fotbalového svazu byl v pátek 17. ledna mimo jiných rovněž oceněn za svou práci s mládeží pan Jakub Daniel, absolvent oboru Dopravní provoz a nyní dispečer společnosti RODOS Dvůr Králové.

 • Založení školního motorsport týmu projednali v pátek 17. ledna na společném jednání ředitel školy a odborní učitelé SŠTŘ Tomáš Hovorka a Aleš Novák.

 • V sobotu 18. ledna a v neděli 19. ledna proběhlo ve výukovém centru Hlušice školení trenérů licence pro Okresní fotbalový svaz Jičín.

Redakce webových stránek

Návštěva divadla v Mladé Boleslavi

17. 01. 2020

17. 1. 2020 se třídy 1. SOD, 2. SOD a 4. SOD vypravily do Městského divadla v Mladé Boleslavi. Satirická komedie N. V. Gogola REVIZOR zaujala nejen studenty maturitního ročníku. Jak to vypadá, když do jednoho malého města má přijet vysoký státní úředník, inkognito, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku? Každý z obyvatel se mu snaží zalíbit, vlichotit se. Ještě štěstí, že se dá uplácet. Úplatky totiž vládnou světu, ale ne vždy se vyplatí. Gogolova komedie měla premiéru v roce 1836, ale ono „...Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu..." zní více než současně. A balalajka hrála naživo…

Mgr. Lenka Fleglová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

Exkurze opravářů zeměděl. techniky ve firmě NATURA DK

17. 01. 2020

dnes proběhla exkurze ve společnosti NATURA DK za účasti žáků oboru opravář zemědělské techniky. Nejprve jsme si vyslechli obchodního a výrobního ředitele (Ing. Martin Ducháček), který nás seznámil s historií i s plány do budoucna. Poté jsme přešli do provozu, kde proběhla ukázka  plánování výroby, příprava programů na CNC řezání plazmou, programování robota. Prošli jsme si i výrobou, kde byl svařovací robot, ale zároveň probíhalo i ruční svařování. Navštívili jsme také  obrobnu (CNC soustruh, CNC frézka, CNC horizontka). Následovalo tepelné dělení materiálu – CNC plazmový řezací stroj, CNC ohraňovací lis - ohýbání materiálu, dále povrchová úprava ( pískovací box ),  závěrečná kontrola a expedice.
Vše probíhalo v přátelské atmosféře, žáci měli možnost projít detailně výrobou. Za to bych chtěl poděkovat především panu řediteli a těšíme se na další spolupráci.


Pavel Novák, vedoucí pedagogický pracovník SPV Nový Bydžov

ŠKOLNÍ TÝDENÍK:  06. 01. - 10. 01.2020

V pořadí 17. výukový týden školního roku 2019/2020 a první týdenv roce 2020 přinesl v SŠTŘ tyto události:.
 • V pondělí 6. ledna se stal novým členem pedagogického kolektivu praktického vyučování pan Tomáš Mansfeld, jehož náplní bude výuka 1. ročníku oborů Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel.

 • V pondělí 6. ledna se na svých prvních zasedáních sešly kolektivy managementu technicko-ekonomického centra školy a pedagogického managementu školy.

 • V úterý 7. ledna projednal realizační tým projektů a grantů školy účast žáků SŠTŘ na stážích v Itálii v rámci programu ERASMUS. Už 3. března 2020 odjedou na dvacetidenní stáž do Itálie 4 žáci oboru Cukrář a 4 žáci oboru Řezník-uzenář. Doprovázet je budou učitelé odborného výcviku Alena Čermáková a Jiří Zikmund.
  "Začínáme rok 2020 a už připravujeme rok 2021, kdy by ve větší míře měli navštívit Apeninský poloostrov i žáci technicky laděných oborů", řekl vedoucí projektů ERASMUS školy Ing. Jiří Wágner.

 • Ve středu 8. ledna se ředitel školy zúčastnil setkání s ředitelem SPŠ strojnické Praha - Smíchov Radkem Sáblíkem. Akce se konala v nádherné aule Obchodní akademie Hradec Králové a organizoval ji kolektiv Krajského úřadu v čele s náměstkyní Mgr. Martinou Berdychovou.
  "S naprostou většinou myšlenek ředitele Radko Sáblíka souzním", řekl po setkání ředitel SŠTŘ Vladimír Blažej.

 • Ve čtvrtek 9. ledna a v pátek 10. ledna se ředitel školy sešel s pedagogy výukového centra Hlušice i Nový Bydžov. Tématem byly novinky v legislativě, způsob financování školy, personální marketink a aktuální problematika školy.

 • V pátek 10. ledna se ředitel školy a vedoucí učitel odborného výcviku Dobroslav Šmidrkal sešli s novou tajemnicí Českého zemědělského svazu a také ředitelem ZAS Mžany. Tématem jednání byla účast školy na Zemědělském dnu v Mžanech, který se letos koná 15. května.
  "Této velké akce se již zúčastňujeme tradičně a jsem rád, že naše účast má zase o něco lepší kontury", řekl po jednání Dobroslav Šmidrkal.

Redakce webových stránek

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .