Budujeme moderní školu pro kuchaře, cukráře, řezníky a potravinářské technology

V  roce 2018 zahájí Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově rekonstrukci střediska odborného vzdělávání v Nádražní ulici v Chlumci nad Cidlinou. Zúročí se tím několikaleté snažení managementu dát této části školy nejenom nový kabát, ale přizpůsobit celý objekt současným požadavkům kladeným na moderní výuku. Projekt na rekonstrukci objektu, který je v majetku Královéhradeckého kraje a který spravuje a využívá škola ke vzdělávání, se za pomoci Centra investic, rozvoje a plánování podařilo uvést v život.

Projekt může být realizován díky finanční dotaci z IROP - ITI, která pokryje devadesát procent celkových nákladů, Královéhradecký kraj poskytne potřebných deset procent, do Chlumce tak ve výsledku investujeme více než 20 milionů korun. Rekonstruované odborné učebny a dílny budou kapacitně určeny pro 68 žáků, pořízené vybavení bude průběžně využíváno až 237 žáky ročně.

V letošním a následujícím roce nás tak čeká v Chlumci rekonstrukce odborných dílen a učeben včetně zázemí pro žáky i pedagogy a pořízení vybavení pro výuku potravinářských a gastronomických oborů. Těšit se můžeme na novou učebnu stolničení, cvičnou kuchyň, učebnu nácviku prodeje, učebnu a dílnu cukrářské výroby, oddělené pracoviště teplé a studené kuchyně, přípravnu zeleniny a pracoviště pro zpracování masa a ryb. Nebude chybět ani odborná učebna baristiky a someliérství, učebna řeznické výroby a dále nezbytné zázemí v podobě šaten, toalet, kabinetu pro učitele.

Nové moderní středisko praktické výuky pro žáky v oborech kuchař – číšník, cukrář a řezník – uzenář bude sloužit nejen odbornému výcviku, ale také výuce teoretických předmětů v již zmiňovaných oborech a nově v navazujícím nástavbovém oboru Potravinářský průmysl, díky kterému mohou absolventi s výučním listem dojít ke svému maturitnímu vysvědčení.

Pro zajištění co nejnázornější výuky praktických předmětů budou instalovány videokamery online detailně snímající práci učitele. Tuto nejmodernější techniku se využijeme zejména v situacích, kdy bude učitel žákům prezentovat odborné úkony, jež si následně při výuce sami vyzkouší. Aby všem žákům byla zajištěna komfortní viditelnost, bude obraz projektován na plátno. Cukrářské výrobky z dílny mladých cukrářů budeme nabízet veřejnosti v odborné učebně pro nácvik prodeje. V těchto prostorech si žáci vyzkouší komunikaci se zákazníkem a osvojí si prodejní techniky a dovednosti. Za zmínku stojí také, že dojde k přestavbě toalet na bezbariérové, u vchodu do budovy bude vybudována příjezdová rampa a chybět nebude ani schodišťová plošina mezi prvním a druhým patrem pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Když si uvědomíme, že současná situace ve výuce uvedených oborů probíhá v několika budovách nejenom v Chlumci nad Cidlinou, ale i v Novém Bydžově, že stávající prostorová situace neumožňuje použít některé nové technologie a výuka na moderních zařízeních je zajištěna díky široké spolupráci s profesními partnery, pak se mají žáci i učitelé školy díky realizaci tohoto projektu jistě na co těšit.

 Mgr. Jaroslava Kholová

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .