ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 13. 04 - 17. 05. 2019

Osmnáctý výukový týden roku 2019 přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 13. května zahájil týden praktických maturitních zkoušek, který trval až do pátku 17. května. Zajímavostí byla praktická maturitní zkouška z informačních a komunikačních technologií, kterou si zvolili tři žáci oboru Podnikání. 
  "Praktická maturitní zkouška je pátou maturitní zkouškou zkouškou pro žáky odborných škol. Je velmi smutné, že prakticky všechny kompetentní instituce zajímá jen málo, přitom se jedná i o profil absolventa. Všichni včetně řídících a kontrolních orgánů a médií řeší jen státní zkoušky a přemýšlím, jestli například pro absolventa oboru Provozní technika je důležitější sloh nebo schopnost vytvořit konstrukční výkres v SOLIDWORKS", konstatoval ředitel školy Vladimír Blažej.
 • V úterý 14. května proběhla pracovní schůzka s manažerem prodejen MASO Jičín Janem Drusanem na téma souvislé praxe maturitního oboru Technologie potravin, která je plánována v červnu.
 • Ve čtvrtek 16. května vypukl souboj mladých zemědělců, kteří v Oblastním kole jízdy zručnosti traktorem s přívěsem bojovali v Hlušicích o postup do národního kola. Startovalo 25 chlapců a tři dívky, ze SŠTŘ se do národního finále probojoval Pavel Vašák.
 • "Soutěž se letos povedla, byli jsme rádi za účast všech sponzorů i za celkovou atmosféru akce", řekl na závěr ředitel soutěže Dobroslav Šmidrkal. Více v samostatné zprávě na webu školy.
 • Ve čtvrtek 16. května se třídy 2. AE a 3. E zúčastnily exkurze do společnosti ZPA SMART Energy Trutnov. Celá akce je spolupořádána Krajskou hospodářskou komorou.
  "Projekt Krajské hospodářské komory v oblasti rozšíření odborného vzdělávání považuji za velmi smysluplný", řekl vedoucí oborový učitel elektrotechnických oborů Lubomír Kořínek.
 • Rovněž ve čtvrtek 16. května navštívila třída 1. Z posklizňovou linku v Zemědělské společnosti Lovčice.
  "Žáci projevovali velký zájem o problematiku a tím potvrzovali značné znalosti tématu. S touto třídou je výborná spolupráce, "pochválil účastníky akce vedoucí svářečské školy SŠTŘ Miroslav Sirůček.
 • V pátek 17. května navštívil výukové centrum Hlušice člen Rady Královéhradeckého kraje Mgr. Řehoř. Cílem setkání s vedením školy bylo další řešení majetkoprávních vztahů v rámci areálu školy v Hlušicích.

         Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

Regionální kolo jízdy zručnosti s traktorem

16. 05. 2019

Dne 16. května 2019 uspořádala SŠTŘ Nový Bydžov pod záštitou Zemědělského svazu České republiky Praha ve výukovém centru Hlušice již 19. ročník jízdy zručnosti s traktorem a s vlekem. Druhým rokem se v Hlušicích jednalo i o Regionální kolo Královehradeckého a Pardubického kraje. Tuto již tradiční akci zahájil ředitel SŠTŘ Nový Bydžov Mgr. Vladimír Blažej, vedoucí soutěže Dobroslav Šmidrkal a zástupci sponzorů. Soutěže se zúčastnilo 26 chlapců a 3 dívky z osmi středních škol se sídly - Chrudim, Chvaletice, Vysoké Mýto, Lovosice, Hořice, Králíky, Městec Králové a samozřejmě domácí SŠTŘ Nový Bydžov. Chlapci soutěžili o čtyři postupová místa do Národního kola, dívky o jedno místo. V letošním ročníku se znovu soutěžilo na dvou tratích. Na té první se jezdilo s traktorem ZETOR 7711 a na druhé trati s traktorem značky FENDT, který na soutěž zapůjčil smluvní partner školy firma AGROMEX Cerekvice nad Bystřicí. Tento traktor všem soutěžícím velmi fundovaně představil, na soutěžní trati doprovodil zástupce firmy pan Milan Hatle. Každá trať se hodnotila zvlášť, do Národního kola se postupovalo pouze z jízdy s traktorem ZETOR.

S traktorem značky ZETOR zvítězil Pavel Vašák před Pavlem Dovolem a třetím Vojtěchem Seňkem. Všichni tito žáci reprezentovali pořádající SŠTŘ Nový Bydžov. Čtvrtý skončil David Bartoníček z SOUO Králíky a pátý Ladislav Rezek ze SŠTŘ Nový Bydžov. Jelikož do Národního kola, které se koná 29. května v Městci Králové může postoupit pouze jeden žák z každé školy, vítěze Pavla Vašáka a čtvrtého v pořadí Davida Bartoníčka, doplnili žáci David Kratochvíl ze SOU Chvaletice, který skončil na 6. místě a Matěj Kubynec z ISŠT Vysoké Mýto, který obsadil 9. místo. V dívkách zvítězila, tímto do Národního kola postoupila žákyně Gym., SOŠ, SOU a VOŠ Hořice Michaela Klabanová před Sabinou Olexovou ze SŠZ a VOŠ Chrudim, třetí skončila Viktorie Švarzová ze stejné školy jako vítězka.

S traktorem značky FENDT v chlapcích zvítězil Matěj Kubynec z ISŠT Vysoké Mýto, druhý skončil David Bartoníček ze SOUO Králíky a třetí Marek Rohlík ze SŠTŘ Nový Bydžov. V dívkách zvítězila Michaela Klabanová z Gym., SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, druhá skončila Viktorie Švarzová z téže školy a třetí Sabina Olexová ze SŠZ a VOŠ Chrudim.

Součástí soutěže byla i výstava zemědělské techniky firem DZ AGRO Starý Bydžov, ZETEPA Pavlíček a FARMET Česká Skalice. Dále byly vystaveny i traktory žáků SŠTŘ Nový Bydžov oboru opravář zemědělských strojů.

Ceny do soutěže věnovaly Zemědělský svaz České republiky Praha a Hradec Králové, společnosti ZETEPA Pavlíček, FARMET Česká Skalice, SECO INDUSTRIAL Jičín, AGROMEX Cerekvice nad Bystřicí, Jiří TOBIÁŠEK - prodej zemědělské techniky a náhradních dílů, J§S Agroservis Zibohlavy, KŘENEK FOREST Service Hostinné a SŠTŘ Nový Bydžov.

               Výsledková listina - CHLAPCI                        Výsledková listina - DÍVKY  

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

Exkurze do Zemědělského muzea v Čáslavi a ZD Lovčice

16. 05. 2019

Dne 15.5. se žáci třídy 1. Z zúčastnili exkurze do Zemědělského muzea v Čáslavi. Pod pedagogickým dozorem pana Milana Hamáčka si žáci prohlédli spoustu vystavených zemědělských strojů. Žákům se návštěva muzea líbila, což dokumentují pořízená fota z vydařené akce.

Dne 16.5. se žáci třídy 1.Z zúčastnili exkurze do areálu ZD Lovčice. Vedoucí pracovník společnosti provedl žáky všemi provozy.

Školní kolo JZ s traktorem a s vlekem - 13.5. 2019.

13. 05. 2019

V pondělí 13. května 2019 proběhlo na autocvičišti VC v Hlušicích Školní kolo žáků třídy 3. Z jízdy zručnosti s traktorem a s vlekem.Toto klání bylo i nominací na Regionální kolo, kam SŠTŘ Nový Bydžov vyslala 5 soutěžících. Vítězem ŠKJZ se stal Pavel Vašák, 2. místo obsadil Marek Rohlík, 3. místo Vojtěch Seňko, 4. místo Ladislav Rezek a 5. místo Pavel Dovol.Těchto 5 žáků si vybojovalo postup do Regionálního kola. Školního kola se zúčastnili všichni žáci třídy 3. Z.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí učitel odborného výcviku

ŠKOLNÍ TÝDENÍK: 29. 04 - 07. 05. 2019

Šestnáctý a sedmnáctý výukový týden roku 2019, které byly pracovně zkráceny o dva sváteční dny a následně o volno stanovené ředitelem školy ve dnech 9-10. května, přinesl v SŠTŘ tyto události:

 • V pondělí 29. dubna proběhla závěrečná pedagogická rada maturitních ročníků, která definitivně stanovila počet maturujících studentů v jarní části 2019.
 • V pondělí 29. dubna zahájily sanitární dny ve středisku praktického vyučování v Hlušicích, v kterém bude počínaje 1. září 2019 uzavřen objekt starých dílen. Ten je předmětem projektu na přestavbu a rekonstrukci.
 • "Současný stav tohoto objektu považujeme v současné době po všech stránkách za přežitý a rozhodli jsme, že výuku už v něm v dalším školním roce nebudeme zahajovat. Další osud starých dílen se bude odvíjet od jednání se zřizovatelem", řekl k tomuto kroku ředitel školy Vladimír Blažej.
 • Ve stejný den navštívila společnost KABLO Vrchlabí třída 3. AE, která v sobě sdružuje dva obory s elektrotechnickým zaměřením.
 • V úterý 30. dubna navštívil nově se rodící středisko praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou ředitel společnosti MASO Jičín pan Bohuslav Kohout v doprovodu ředitele školy a zástupce ředitele Karla Průchy.
 • Ve čtvrtek 2. května zahájily v SŠTŘ v budově v Revoluční ulici písemné státní maturity, nad kterými bděl školní maturitní komisař Mgr. Miloš Poláček. "Anglický jazyk v tomto roce zvítězil nad matematikou", konstatovala zástupkyně ředitele Jaroslava Kholová, která má maturitní zkoušky ve své gesci.
 • Třída 1. Z navštívila ve čtvrtek 2. května spolu s dalšími dvěma prvními ročníky (1. AE a 1. SOD) digitální planetárium v Hradci Králové. "Žáky viditelně exkurze zaujala, o problematice diskutovali ještě v autobuse při zpáteční cestě", konstatoval učitel odborných předmětů Miroslav Sirůček, který třídu doprovázel spolu s kolegyní Jindřiškou Žižkovou.
 • V pátek 3. května se s vojenskou pevností Josefov seznámili žáci tříd 1. AE a 3. AE. "Prohlídka byla komentována průvodcem a prostory pevnosti naše žáky ve většině případů zaujaly", řekl k exkurzi její vedoucí Václav Dostálek.
 • Semináře "Moderní gastronomie" se v pondělí 6. května v SŠGS Nová Paka zúčastnila vedoucí střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou Veronika Větrovská. Celý cyklus vzdělávacích akcí v tomto oboru pořádá Krajská hospodářská komora.
 • V pondělí 6. května se vedení praktického vyučování SŠTŘ sešlo s personální pracovnicí společnosti TOORS Nový Bydžov Editou Arabaszovou. Společnost vyrábí vrata všech druhů. Obě strany si vyměnily názory na možnou budoucí spolupráci.
 • V úterý 7. května se na stavbě střediska praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou sešlo vedení školy, zástupci dodavatele a pracovníci hygienické stanice s cílem zhodnotit stav stavby před její kolaudací.

         Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

SŠTŘ Nový Bydžov  hostila další ročník oblastního kola AUTOMOBILEA 2019

03. 05. 2019

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov  hostila dne 3.5.3019 další ročník oblastního kola AUTOMOBILEA 2019-TransLogistic Cup o Pohár Václava Fejfara. V této jednodenní soutěži studentů mechaniků z třetích ročníků  se zúčastnily družstva  SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové, SPŠ a SOU automobilní Holice, ISŠ Vysoké nad Jizerou, SŠP, TaP Hronov .

Soutěžilo se v několika disciplínách jak v družstvech, tak v jednotlivcích.  Pro soutěžící byly opět připraveny disciplíny, které prověřily jejich teoretickou připravenost i  praktickou zdatnost, konkrétně úroveň řidičských dovedností na kluzné ploše a při parkování s vlekem, schopnost týmové spolupráce při výměně kol na automobilu, hospodárné jízdy s nákladním automobilem a znalosti pravidel silničního provozu.

Družstvo Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov ve složení Pavel Brázda, Lukáš Dohnal, Michal Kroužel, David Bejr a Jakub Chlad skončilo na třetím místě. Většího úspěchu dosáhl v soutěží ecodriving Jakub Chlad, který v dané kategorii vybojoval druhé místo.

Po závěrečném hodnocení se stal absolutním vítězem v jednotlivcích David Hejcman z ISŠ Vysoké nad Jizerou. V soutěži  družstev byl na prvním místě tým SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové . První místo v soutěži ecodriving vybojoval Matyáš Mikšovský z ISŠ Vysoké nad Jizerou. V příloze přikládám výsledkové  listiny + foto.

Děkuji účastníkům za vzornou reprezentaci naši školy, dále bych chtěl poděkovat partnerům naší školy –TransLogistic s.r.o., Nová Paka, C.S. Cargo Jičín a Speditrans CZ. Hořice v P. za ceny pro soutěžící.

Petr Voženílek, vedoucí učitel autoškoly

První ročník nástavbového studia zamířil do Státní vědecké knihovny

02. 05. 2019

MOTTO exkurze "... takových žen je velmi málo na světě..." 


V rámci výuky literární výchovy se žáci 1. ročníku nástavbového studia Provozní technika zúčastnili ve čtvrtek 2. května 2019 vzdělávacího programu ve Státní vědecké knihovně v Hradci Králové, jehož základní motto znělo  "... takových žen je velmi málo na světě..." 
Cílem bylo za pomoci tištěných i elektronických zdrojů získat co největší množství informací o životě a díle Boženy Němcové. Ve spolupráci se zaměstnanci knihovny musely jednotlivé skupiny žáků vyplnit ve stanoveném čase pracovní list, který jim byl přidělen. O svá zjištění se nakonec  společně podělili v závěrečném resumé. 

Mgr. Petra Hrnčířová, předsedkyně metodické komise výuky českého jazyka a literatury

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .