Rozhovor s učitelkou odborného výcviku oboru Kuchař-číšník Lenkou Vopátkovou

20. 04. 2020

Paní Lenka Vopátková pracuje již druhý rok jako učitelka odborného výcviku oboru středního vzdělání Kuchař-číšník. Vedle své dosavadní bohaté praxe včetně výkonu pozice vedoucí školní jídelny se v současné době pohroužila i do závěrečné etapy svého pedagogického studia.
Jak hodnotí Lenka Vopátková své působení v SŠTŘ a co říká na problematiku oboru Kuchař-číšník?

Zkuste nám, prosím, přiblížit výuku oboru Kuchař-číšník v SŠTŘ.

 „Obor, kde vyučuji praktickou část, je určen pro žáky připravující se na výkon povolání kuchař nebo číšník ve všech formách gastronomických provozů. Příprava v tomto učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které probíhá ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou v čtrnáctidenních cyklech střídání teorie a praxe. Toto středisko je nově zrekonstruováno a vybaveno moderní technologií té nejvyšší úrovně pro současnou gastronomii. Jsou zde upravené prostory jak pro teoretickou výuku, tak i pro praxi. Vše bylo otevřeno a zprovozněno v září 2020.“

Jak probíhá také Vámi vyučovaný odborný výcvik?

Žáci získávají a osvojují si techniku posuzování potravin z hlediska složení a kvality. Učí se používat potřebný inventář, sestavují jídelní lístky a nápojové lístky podle gastronomických pravidel. Vaří pokrmy dle receptur, které si nanormují. Připravují a upravují pokrmy pro bankety, recepce, rauty, oslavy, plesy, svatby, osvojují si obsluhu ve stravovacích provozech, společenské chování a vystupování. Na každý z těchto oblastí má škola svého specialistu z řad pedagogů, využíváme i služeb odborníků z praxe.“

SŠTŘ také provozuje několik obchodních míst, jak se na jejich provozu podílíte?

„Pro veškeré naše prodejny vyrábíme v skupině odborného výcviku několik druhů obložených chlebíčků, různé saláty, obložené housky či bagety“.

Jaké Vy osobně vidíte základní předpoklady pro výkon práce kuchaře?

„Předpokladem pro úspěšný výkon povolání kuchař je dobré vyučení, smysl pro čistotnost, estetické cítění v duchu pravidla „talíř je pro kuchaře jako plátno pro malíře“, pracovitost, schopnost si samostatně si organizovat práci. Řekla bych rovněž, že podstatné jsou vrozené vlastnosti jako přesnost, chuťové a čichové rozlišovací schopnosti nebo obratnost prstů a rukou.“

Jaké vzdělání vlastně žák oboru Kuchař-číšník získá?

„Tento obor s výučním listem je po třech letech studia ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí, písemné, praktické a ústní. Velkou výhodou pro absolventy je, že si mohou dále zvyšovat kvalifikaci v nástavbovém dvouletém studiu oboru Technologie potravin, který je rovněž vyučován v SŠTŘ. Systém středního vzdělání 3+2, kdy žák získá výuční list i maturitní vysvědčení, je velmi efektivní. Další možností je získání několika odborných certifikátů v barmanském kurzu, v kurzu studené kuchyně nebo třeba v kurzu baristy.“

Co byste řekla na závěr?

Absolvent oboru Kuchař – číšník je komplexní pracovník s odborným vzděláním a v případě snahy i s velkými dovednostmi k profesionálnímu vykonávání tohoto povolání. Uplatní se ve všech typech stravovacích služeb, ovládá techniku a přípravu běžného sortimentu teplé a studené kuchyně. Prostě je nositelem sloganu, že vše hezké souvisí se spokojeností lidského žaludku.“

 

 redakce webových stránek

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .