S vedoucím střediska SŠTŘ Na Švarcavě Pavlem Novákem nejen o projektu Jules Horowitz

20., 04. 2020

Učitel odborného výcviku SŠTŘ Nový Bydžov a vedoucí střediska praktického vyučování Nový Bydžov – Na Švarcavě Pavel Novák se zamýšlí nad současnou dobou kolem nás …

„V dnešní době je z důvodu pandemie naše činnost omezena a lidstvo se snaží překonávat její úskalí. Podíváme-li se ale do minulosti, není tato pandemie zdaleka tak zásadní jako ty předešlé, kdy miliony lidí na celém světě v jejím důsledku umíraly.
https://www.novinky.cz/historie/clanek/historie-nejvetsich-pandemii-mor-a-nestovice-se-vracely-po-staletich-40319922

Máme velké štěstí, že žijeme v  době, kdy je u nás zdravotnictví na vysoké úrovni.  Pandemie prověřila jednotlivé státy nejen z hlediska zdravotnictví, ale i z morálky lidí. Rouška jako symbol této morálky není jen na ochranu, ale i důkazem zodpovědnosti za sebe i druhé“, říká Pavel Novák.

Jak Vy osobně prožíváte současnou dobu, která doslova pohltila celou naší republiku?

„Mám teď více času na rodinu – i když se přiznám, že dvě malé děti v panelovém domě mě občas přivádějí k šílenství. Snažíme se – pokud je to jen trochu možné – s manželkou a dětmi vyjíždět nejlépe na zahradu nebo do lesa, mimo město pak pro načerpání nových sil. Paradoxně mi celá tato situace dovolila trochu se zastavit, zavzpomínat na minulost a zrekapitulovat dosavadní pracovní úspěchy. O jeden z nich bych se s vámi rád podělil.“

Pojďme se tedy podělit …

„Vraťme se tedy zpátky do roku 2012, kdy jsem měl možnost podílet se na výrobě součástí budovaného jaderného reaktoru Jules Horowitz, Francie (Cadarache).  V té době už jsem měl vystudovaného mezinárodního svařovacího technologa a byl jsem pověřen dozorem nad výrobou.“

Přibližte nám, prosím, tento projekt.

„Něco málo tedy o projektu - JHR (Jules Horowitz Reaktor) je mezinárodní projekt koncepce a výstavby nového vysoce výkonného jaderného reaktoru pro výzkum v oblasti materiálů a jaderného paliva o výkonu 100 MW. Výstavbu JHR zajišťovalo mezinárodní konsorcium zahrnující výzkumné instituce a velké průmyslové organizace z Francie, Belgie, Finska, Španělska, Švédska, Japonska, Indie a České republiky. Garantem a koordinátorem české dodávky byla ÚJV Řež, a.s.,  kde se nachází několik výzkumných reaktorů. Díky dobré pověsti výzkumných pracovníků a konstruktérů Centra výzkumu Řež s.r.o., získala Česká republika možnost dodat do stavební fáze JHR jeho důležitou součást, a to tzv. horké komory, které se vyráběly ve firmě, kde jsem pracoval.“

Jaká byla Vaše úloha v tomto hodně zajímavém a sofistikovaném projektu?

„Bylo jasné, že tato zakázka bude hodně obtížná nejen pro její velké požadavky na kvalitu svarových spojů, materiálů a přesnosti. Ale i z hlediska svařování - něco výjimečného. Dokumentace byla tak objemná, že se váhově srovnala s váhou výrobku J Zákazník - AREVA (Francie) se později přihlásil i do tendru dostavby jaderné elektrárny Temelín.
Mě, jako pověřený svařovací dozor ve firmě nejprve čekala kvalifikace postupu svařování. Jde především o to, jakými parametry budete části materiálu svařovat. Nedílnou součástí je mít dostatečně kvalifikovaný svářecí personál. Za dozoru svařovacího technologa a certifikačního orgánu např. TUV Rheinland, TUV Nord se nejprve zavaří požadované zkoušky, kde jsou zaznamenány parametry svařování a z toho se vypočítá vnesené teplo do základního materiálu. Zkušební vzorky poté prochází nedestruktivními zkouškami a poté i destruktivním zkoušením v laboratoři, kde jsou nařezány na normalizované rozměry. Poté projdou trhacími zkouškami, kde se například zkouší poměrné prodloužení mez kluzu, mez pevnosti, tažnost, elastická a plastická deformace. Když parametry vyjdou dobře, zkoušky jsou hotové a my na základě naměřených hodnot vytvoříme dokument Specifikace postupu svařování, který má každý svářeč jako návodku a postup, aby spoj byl v požadované kvalitě.“

Co bylo dále a jak vše skončilo?

„Po splnění požadovaných zkoušek přišla na řadu výroba. Byla plná úskalí, improvizace, velkého odhodlání i časového obětování. Nakonec se vše podařilo a pro mě to byla z hlediska svařování největší věc v mém životě. Dalo mi to hodně zkušeností - nejen pracovních. A hlavně dobrý pocit. A ten je někdy víc než peníze.“ 


redakce webových stránek

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .