Další základní informace pro veřejnost a žáky školy

30. 03. 2020

Ředitelství školy upozorňuje na usnesení vlády ČR ve vztahu k pohybu osob. Cesty do zaměstnání nejsou omezeny. Ostatní cesty řeší usnesení vlády ČR.

Vláda na jednání 30. 03. 2020 rozhodla o prodloužení opatření proti koronaviru v Česku do 11. dubna 2020.TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
1. V červnovém termínu je zrušen sportovní kurz pro 2. ročníky a vodácký kurz. Sportovní kurz 1. ročníků v Horním Bradle se uskuteční, pokud o jeho nekonání nerozhodne vyšší moc.
 
2. Učební individuální praxe 1. ročníku nástavbového studia a všech dalších ročníků nebude v červnovém termínu 2020 realizována a její kvóta bude převedena na teoretické vyučování. Výjimkou bude učební praxe 3. SOD, která bude konána v termínu 22-26. 06. 2020.

3. Řízení on-line vyučování převzaly počínaje 20. 03. 2020 ZŘ TEV Jaroslava Kholová a VU TEV Marie Zapadlová v tomto rozdělení:
a) Mgr. Jaroslava Kholová – 1. AN, 2. AN, 3. AN, 1. Z, 2. Z, 3. Z, 1. DPZ, 2. DPZ
b) Mgr. Marie Zapadlová – 1. AE, 2. AE, 3. AE, 1. KCR, 2. KCR, 3. KCR, 1. SOD, 2. SOD, 3. SOD, 4. SOD
- řízení a vzájemná komunikace probíhá v rámci vyučovacích předmětů v daných třídách

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
4. Závěr školního roku pro žáky současných 3. ročníků oborů s výučním listem bude v případě květnového zahájení výuky organizován takto:
- učitelé profilových odborných předmětů provedou klasifikační zkoušky do pedagogické rady, která se bude konat 04. 06. 2020 (je stanoven jeden opravný termín, proto si časový model každý učitel této skutečnosti musí stanovit)
- klasifikace za 3. ročník (2. pololetí) ve všeobecně-vzdělávacích předmětech bude provedena v kontextu výsledků v 1. pololetí, hodnocení vzdělávání v distančním procesu (termín 11. 03. 20 – 15. 05. 20 předpoklad), nebudou provedeny klasifikační zkoušky
- odborný výcvik bude klasifikován na základě praktické zkoušky „nanečisto“
Závěrečné zkoušky v měsíci červnu 2020 budou v podmínkách SŠTŘ termínově posunuty o týden.

MATURITNÍ ZKOUŠKY
5. Závěr školního roku pro žáky současných závěrečných ročníků oborů s maturitní zkouškou bude v případě květnového zahájení výuky organizován takto:
- učitelé profilových odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů provedou klasifikační zkoušky do pedagogické rady, která se bude konat 04. 06. 2020 (je stanoven jeden opravný termín, proto si časový model každý učitel této skutečnosti musí stanovit)
- klasifikace za 4. ročník a 2. ročník nástavbového studia (2. pololetí) ve všeobecně-vzdělávacích předmětech a odborných předmětech, které nebudou předmětem maturitní zkoušky, bude provedena v kontextu výsledků v 1. pololetí, hodnocení vzdělávání v distančním procesu (termín 11. 03. 20 – 15. 05. 20 předpoklad), nebudou provedeny klasifikační zkoušky
- učební praxe bude klasifikována na základě praktické zkoušky „nanečisto“

6. Maturitní zkoušky v měsíci červnu 2020 budou v podmínkách SŠTŘ předpokládaně konány v termínu 08-12. 06. 20 (písemné testy, praktická MZ) a v termínu 15-19. 06. 20 (ústní zkoušky).
 
UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
7. Závěr školního roku pro žáky současných 1-2. ročníků oborů s výučním listem i s maturitní zkouškou (+3. SOD) bude v případě květnového zahájení výuky organizován takto:
- klasifikační pedagogická rada se bude konat ve čtvrtek 25. 06. 2020

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO BUDOUCÍ 1. ROČNÍKY OBORŮ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
8. Přijímací zkoušky pro budoucí 1. ročníky oborů s maturitní zkouškou proběhnou podle sdělení MŠMT ČR 14 dnů po otevření škol.


PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ A PROVOZ DÍLEN

1. Pneuservis pro veřejnost bude otevřen od 01. 04. 2020 do 08. 04. 2020 v době od 08.00 do 14.00 s realizací v dílenském areálu SPV Nový Bydžov-Švarcava (objednávky 702 088 560 včetně sdělení ceny) a v dílenském areálu SPV Hlušice (objednávky telefon 605 742 785 včetně sdělení ceny).

2. O možnosti brigádnické činnosti u pěstitele chmele jedná VUOV Dobroslav Šmidrkal přímo s managementem stabilního partnera školy. Výzva k zapojení bude uveřejněna na informačních portálech školy, zájemci se budou hlásit do 03. 04. 2020.

3. Veškeré soutěže odborných dovedností jsou do konce školního roku 2019/2020 zrušeny.
Výjimkou bude pouze školní kolo Jízdy zručnosti TSP pro 2. Z a školní kola SOD odborných dovedností u všech oborů kopírující praktickou závěrečnou zkoušku (ZZ „nanečisto“).
Zrušen je i Zemědělský den v Mžanech, který je přesunut na zářijový termín.


4. Kurz svařování pro ostatní zájemce pravidelně realizovaný v červnu 2020 nebude v letošním školním roce realizován.

5. Učební praxe 3. SOD bude realizována pouze v termínu 22-26. 06. 2020 (SD škola, OP škola nebo smluvní partneři).

6. Školení v oblasti vyhlášky 50 pro 3. AE bude realizováno v dohodnutém termínu.

7. Kurz obsluhy digitálních tachografů bude realizován dne 29. 06. 2020.

8. Vzhledem k vznikajícímu deficitu v praktických jízdách autoškoly byl na poradě učitelů ATŠ přijat scénář počítající s maximálním nasazením učitelů do této složky výcviku včetně prázdninových termínů (prozatím je počítáno s 5 pracovními dny u každého učitele během obvyklých termínů prázdninové dovolené).
- chybějící praktické jízdy (skupina B 250 hodin, skupina C 369 hodin, PPŘ 60 hodin, skupina T 250 hodin /90 hodin bude přesunuto na září 2020 u žáků s horšími výsledky)

EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ INFORMACE

1. Školní jídelny budou nadále vařit pro zaměstnance i další zájemce minimálně do 08. 04. 20, výdej obědů probíhá od 11.15 do 13.00. Dne 09. 04. 20 bude realizován sanitační den, vařit se opětovně bude od 14. 04. 20.

2. Z rozhodnutí vedení TE centra je upravena pracovní doba nepedagogických pracovníků - ekonomický úsek do 14.00, uklízečky do 12.30, školníci do 14.00, školní jídelny po ukončení výdeje stravy a sanitačním úklidu
(opakované sdělení).

3. Dne 31. 03. 2020 bude realizována možnost výplaty odměny za produktivní práci pro žáky výukového centra Hlušice v době od 08.00 do 13.00.
Dne 31. 03. 2020 bude opakovaně realizována možnost výplaty odměny za produktivní práci pro žáky výukového centra Nový Bydžov v době od 10.00 do 12.00.

DOMOV MLÁDEŽE SŠTŘ
1. Rodiče a zákonní zástupci žáků ubytovaných v Domově mládeže SŠTŘ zastaví platby za ubytování a stravování počínaje březnem 2020 (platba za březen 100 Kč).
Platby budou obnoveny až po otevření školy (opakované sdělení).

2. Dne 31. 03. 2020 bude otevřen Domov mládeže Hlušice od 08.00-13.00 (služba Bc. Dana Burešová) pro žáky, kteří si potřebují vyzvednout osobní věci a učebnice.

DALŠÍ INFORMACE
1. Sekretariát školy je otevřen každý pracovní den mimo 09. 04. 20 od 7.30 do 12.30 (hodiny pro zaměstnance, žáky a veřejnost, pracovní doba pracovnic sekretariátů mimo tyto hodiny je v gesci ředitele školy a zástupce ředitele pro TEČ). Prosíme o dodržení základních hygienických opatření.

2. Žáci školy mohou na základě pracovně-právního vztahu (zejména dohody o provedení práce) vykonávat činnost u zaměstnavatelských subjektů (partnerů školy) a mohou zmírnit dopady absencí pracovníků v těchto subjektech (vstupní informace byla podána žákům prostřednictvím vedoucích učitelů). V žádném případě se nejedná o praktické vyučování nebo odborný výcvik.

3. Za měsíc březen 2020 evidují webové stránky školy více jak 3 900 návštěv.

zdroj: Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .