Žáci třídy 1. SOD navštívili novobydžovskou knihovnu

13. 03. 209

V rámci výuky českého jazyka a literatury navštívila třída 1. SOD dne 13. 3. 2019 městskou knihovnu v Novém Bydžově. Pod střechou Balounkovy vily je spolu s ní umístěn i klub MEKKA a Turistické informační středisko. Protože většina žáků dojíždí z okolí, přivítali s povděkem besedu o historii knihovny, seznámili se s knihami věnovanými Novému Bydžovu a nechyběla ani dějepisná odbočka k dějinám židovského obyvatelstva. Studenti si zopakovali dělení literatury, seznámili se s řazením a uspořádáním katalogů. Knihovna disponuje úctyhodným číslem 31 797 svazků, je možné vypůjčit si i 50 titulů časopisů a denní periodika. Velmi zajímavá je i nabídka dalších činností a aktivit knihovny, např.: Noc s Andersenem, čtenářský kroužek a mnoho dalších. Studenti se v rámci Března – měsíce čtenářů pokusili vyplnit literární test a přijali pozvání na jarní burzu vyřazených knih. Chceme tímto poděkovat knihovnici paní Blance Seidlové za poutavý výklad, krásný projev a odbornou erudici při návštěvě knihovny. Těšíme se na první týden v říjnu, kdy se určitě zúčastníme Týdne knihoven!

Mgr. Lenka Fléglová, učitelka všeobecných předmětů

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .