Modernizace středních škol s účastí SŠTŘ Nový Bydžov

6. 3. 2018

Více níže a v odkazu: Modernizace naší školy SŠTŘ Nový Bydžov

Rada Královéhradeckého kraje schválila zahájení investic do modernizace tří středních škol. O dalších bude jednat v průběhu roku, celkem tak plánuje investovat evropské prostředky do 21 školských zařízení. Kraj získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Peníze půjdou na modernizaci a zkvalitnění výuky technických oborů.

„Jsem ráda, že se tyto projekty podaří zrealizovat. Školy tímto reagují nejen na nutnost modernizace výukového prostředí, ale také na důležitost technických oborů a současný trend nových technologií,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová zodpovědná za oblast školství.

Kraj investuje do projektu modernizace Střední průmyslové školy Hronov celkem 17,3 milionů korun. „Modernizací současného vybavení, zavedením nových technologií do výuky a úzkou spoluprací s partnery školy se zkvalitní příprava žáků a zvýší se jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Dostupnost moderních strojů a nových technologií, například laserového a erozivního obrábění, navíc výrazně zvýší atraktivitu nabízených oborů pro zájemce o studium. Podpořeny budou zejména obory Nástrojař, Strojírenství a Mechanik opravář motorových vozidel,“ uvádí Berdychová.

Ve Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově budou modernizovat dílenský areál za 9,8 milionů korun. Za tuto částku vzniknou nové prostory a dílny, které budou vybaveny novou výpočetní technikou, nábytkem, technickým vybavením a CNC stroji. Výuka odborného výcviku bude probíhat prostřednictvím nových technologií se zázemím srovnatelným se špičkovým vybavením podnikatelských subjektů v kraji. Cílovou skupinou jsou žáci oborů Dopravní prostředky, Mechanik opravář motorových vozidel, Provozní technik a Elektrikář – silnoproud.

Prozatím poslední schválenou dotaci ve výši 14,2 milionů korun získal kraj na zkvalitnění výuky ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Rychnově nad Kněžnou. Podpořenou skupinou budou žáci oborů Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář a Automobilová diagnostika a servis.

„Základním cílem je zkvalitnit výuku prostřednictvím modulové výuky se zaměřením na elektrotechniku a elektroniku motorových vozidel, čehož bude dosaženo vytvořením nových výukových materiálů a pomůcek, inovací technického vybavení školy a využíváním vytvořeného e-learningového portálu,“ dodává Martina Berdychová.

Na každé výše zmíněné investici se bude kraj podílet deseti procenty z celkové získané sumy a 90% všech částek pokryje dotace z programu Integrovaného regionálního operačního programu.

Autor: Sylvie Velčovská

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .