Stipendijní program Nadace Agrofert pro studenty středních škol

Cíl: podpora uchazečů ze sociálně slabých rodin ve studiích na středních školách

Kritéria:

  • Občan ČR nebo občan jiného státu s povolením k trvalému pohybu v ČR.
  • Věk do 19 let (k datu podání přihlášky).
  • Být studentem/hlásit se na střední školu ukončenou s maturitou anebo výučním listem v České republice (doložit potvrzením o studiu, potvrzením o přijetí případně kopií odevzdané přihlášky na SŠ).
  • Student/uchazeč o SŠ ze sociálně slabší rodiny (doložit písemným potvrzením ze sociální správy, které nesmí být starší než 3 měsíce).
  • Mít nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  • Řádně vyplnit přihlášku včetně všech příloh.

Více zde ............

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .