TERMÍN DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Prezentační den  20. ledna 2018 v čase od 08:30  do 12:00 hod.

V uvedený den vás v budovách školy v Novém Bydžově Dr.M. Tyrše 112; Revoluční 211, Masarykovo náměstí a ve Výukovém centru v Hlušicích navíc provedeme odbornými pracovišti školy pedagogickými pracovníky a současnými žáky školy včetně ukázek jejich prací.

          Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov, 504 01      tel: 495 490  328                 IČ:  00087751      DIČ: CZ00087751 
          email: sstrnb@sstrnb.cz                                                                               datová schránka: r6yzb47         

 .