Sdělení Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov k provozu školy od 18. 01. 2021:

V týdnu od 18. 01. 2021 probíhá výuka v SŠTŘ ve stejném obsahovém režimu jako v uplynulém týdnu:

 1. Teoretická výuka proběhne od 18. 01. 2021 do 22. 01. 2021 pouze distanční formou, rozvrh jednotlivých tříd je uveden ve školním systému BAKALÁŘI a jednotlivé konzultace v distančním vzdělávání budou naplánovány v programu kalendáře TEAMS. 
 2. Praktické vyučování a odborný výcvik v týdnu od 18. 01. 2021 do 22. 01. 2021 nebudou vyučovány prezenční skupinovou formou. 
 3. V souladu s vládním nařízením budou organizovány od 18. 01. 2021 v rámci praktického vyučování pouze konzultace v módu 1 pedagog : 1 žák u závěrečných ročníků oborů s výučním listem s výjimkou třídy 3. E, rozvrhy budou uvedeny ve všech komunikačních kanálech školy. 
 4. V souladu s vládním nařízením budou organizovány od 18. 01. 2021 v rámci praktického vyučování pouze konzultace v módu 1 pedagog : 1 žák u třídy 1. E oboru s výučním listem Elektrikář-silnoproud, rozvrh bude uveden ve všech komunikačních kanálech školy. 
 5. Provoz autoškoly je nařízením vlády ČR při dodržení všech opatření povolen, praktické jízdy budou pokračovat od od 18. 01. 2021 do 22. 01. 2021, rozvrh stanoví jednotliví učitelé autoškoly a budou informovat jednotlivé žáky.
 6. Domov mládeže je pro ubytované žáky od 18. 01. 2021 do 22. 01. 2021 uzavřen.
 7. Školní jídelny SŠTŘ vaří od od 18. 01. 2021 do 22. 01. 2021 pro cizí klienty formou výdeje stravy do přinesených nádob, pro zaměstnance školy a žáky školy ve standardním režimu (objednávky přes systém VIS).
 8. Obchod s žákovskými a farmářskými produkty ve středisku Chlumec n. C. je otevřen od 8.00-13.00 počínaje od 18. 01. 2021 do 22. 01. 2021 každý pracovní den. 
 9. Obchod s žákovskými masnými produkty ve středisku Chlumec n. C. bude otevřen od 18. 01. 2021 do 22. 01. 2021 vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00-13.00.
 10. Kavárna školy "U radnice" v Novém Bydžově je od 18. 01. 2021 do 22. 01. 2021 otevřena v době od 7.30 do 14.00 pouze pro pultový prodej potravinářských produktů.
 11. Bistro "Pod zámkem" Hlušice bude od 18. 01. 2021 do 22. 01. 2021 uzavřeno.
 12. Autoservis a pneuservis SŠTŘ fungují v areálu dílen Hlušice a Nový Bydžov-Švarcava, objednat se můžete u přijímacího technika Aleše Nováka (605 742 785). V provozu je rovněž Stanice technické kontroly pro traktory.
 13. Odměny za produktivní práci žáků za prosinec 2020 se vyplácejí od 19.1.2021.

 • Školní jídelny SŠTŘ nadále umožňují odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Školní jídelny Nový Bydžov i Hlušice vaří od pondělí 11. 01. 2021 každý pracovní den.
 • Ředitelství školy blahopřeje k úspěšnému složení závěrečných zkoušek všem 27 úspěšným absolventům třídy 2. Z ve Svářečské škole SŠTŘ a k získání svářečského průkazu a všem žákům třídy 2. PT, kteří získali díky úspěšnému složení závěrečných zkoušek Profesní průkaz řidiče.
 • Ředitelství školy upozorňuje všechny žáky závěrečných ročníků oborů s výučním listem a žáky 1. ročníku oboru Elektrikář-silnoproud, že jsou povinni se omluvit se z konzultací v módu 1 pedagog: 1 žák v praktickém vyučování již během předcházejícího pracovního dne příslušnému vedoucímu učiteli. Omluva musí být doložena zdravotními důvody nebo jinými důvody hodnými zvláštního zřetele, v tomto případě apelujeme na osobní zodpovědnost každého žáka.  Žákům, kteří tak neučinili v týdnu od 11. 01. 2021, bude zaslán vytýkací upozorňující dopis. Ředitelství školy v tomto směru bude využívat ustanovení školního řádu, které se doposud týkalo praktického vyučování v odborných kurzech.
 
NABÍZENÉ OBORY                                                     ŠKOLNÍ TÝDENÍK                                                      TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ      

NABÍZENÉ SLUŽBY                                                    ZE ŽIVOTA ŠKOLY                                                       PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ        

     NAŠE ÚSPĚCHY                                                         ARCHIV AKTUALIT                                          ZAMĚSTNÁNÍ PRO NAŠE ŽÁKY      
 .