Vyhlášení přijímacího řízení v SŠTŘ pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutím ředitele SŠTŘ ze dne 8. 03. 2021 byly zrušeny školní přijímací zkoušky, uchazeči o studium 1. ročníků maturitních oborů budou přijati bez přijímacích zkoušek.

 

Sdělení  Střední školy technické a řemeslné k provozu školy počínaje 12. 04. 2021

V týdnu od 12. 04. 2021 probíhá výuka v SŠTŘ ve stejném obsahovém režimu jako doposud na základě sdělení MŠMT ČR. 

INFORMACE K VÝUCE OD 12. 04. 21

 1. Teoretická výuka proběhne od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021 stále distanční formou, rozvrh jednotlivých tříd bude uveden ve školním systému BAKALÁŘI a jednotlivé konzultace v distančním vzdělávání budou naplánovány v programu kalendáře TEAMS.
 2. Praktické vyučování a odborný výcvik v týdnu od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021 nebudou stále vyučovány prezenční skupinovou formou. Nejbližší možný termín návratu ke skupinové výuce praktického vyučování je 19. 04. 2021.
 3. V souladu s vládním nařízením budou organizovány od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021 v rámci praktického vyučování pouze konzultace v módu 1 pedagog - 1 žák u žáků druhých ročníků oborů s výučním listem (podle rozpisu 2. AN, 2. AE, 2. KCR, 2. Z), rozvrh stanoví vedoucí oboroví učitelé.
 4. Ředitelství školy upozorňuje všechny žáky oborů s výučním listem i oborů s maturitní zkouškou, že jsou povinni se omluvit se z konzultací v módu 1 pedagog: 1 žák v praktickém vyučování a z výuky autoškoly již během předcházejícího pracovního dne do 16.00 příslušnému vedoucímu učiteli. Omluva musí být doložena zdravotními důvody nebo jinými důvody hodnými zvláštního zřetele, v tomto případě apelujeme na osobní zodpovědnost každého žáka.  
 5. Provoz autoškoly pokračuje od 12. 04. 21 podle plánu v souladu s vládním nařízením, rozvrh praktických jízd stanoví jednotliví učitelé autoškoly a budou informovat jednotlivé žáky. Závěrečné zkoušky jsou od 12. 04. 2021 povoleny.
 6. Teoretická výuka autoškoly bude pokračovat v týdnu od 12. 04. 21 podle rozvrhu uvedeného v programu BAKALÁŘI.
 7. SŠTŘ Nový Bydžov zakoupila 3 kusy ionizačních přístrojů zajišťujících čištění vzduchu od virů a bakterií, které budou umístěny v dílnách SPV Hlušice, SPV Chlumec n. C. a při výuce teoretické části autoškoly.


INFORMACE KE STŘEDISKŮM ŠKOLY OD 12. 04. 21

 1. Domov mládeže je pro ubytované žáky od 12. 04. 21 do 16. 04. 21 nadále uzavřen. Otevření domova mládeže předpokládáme v pondělí 19. 04. 21 od 18.00.
 2. Školní jídelny SŠTŘ vaří až od 12. 04. 21 do 16. 04. 21 pro cizí klienty formou výdeje stravy do přinesených nádob, pro zaměstnance školy a žáky školy ve standardním režimu (objednávky přes systém VIS). Školní jídelny SŠTŘ nadále umožňují odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

 3. Obchod s žákovskými masnými produkty ve středisku Chlumec n. C. bude otevřen od 12. 04. 21 do 16. 04. 2021 vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 08.00-13.00.

 4. Obchod s žákovskými a farmářskými produkty ve středisku Chlumec n. C. bude otevřen od 12. 04. 21 do 16. 04. 2021 vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 08.00-13.00.

 5. Kavárna školy "U radnice" v Novém Bydžově je od 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021 otevřena v době od 7.30 do 14.00 (vedoucí Ilona Kohoutová) pouze pro pultový prodej potravinářských výrobků.

 6. Bistro Hlušice je počínaje 12. 04. 2021 do 16. 04. 2021 uzavřeno. Otevření provozu předpokládáme od 20. 04. 2021.

 7. Autoservis a pneuservis SŠTŘ fungují v areálu dílen Hlušice a Nový Bydžov-Švarcava od 12. 04. 21, objednat se můžete u přijímacího technika Aleše Nováka (605 742 785).

 8. Provoz Stanice technické kontroly bude situován na základě objednávek, informace Jaromír Průcha (775 230 972)      

 
NABÍZENÉ OBORY                                                     ŠKOLNÍ TÝDENÍK                                                      TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ      

NABÍZENÉ SLUŽBY                                                    ZE ŽIVOTA ŠKOLY                                                       PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ        

     NAŠE ÚSPĚCHY                                                         ARCHIV AKTUALIT                                          ZAMĚSTNÁNÍ PRO NAŠE ŽÁKY      
 .