Informační schůzky pro uchazeče o studium ve školním roce 2021/2022

Uchazeči o studium oborů s výučním listem:

 • Kuchař - číšník, Řezník - uzenář, Cukrář ve středu 19. 05. 2021 v budově školy Nádražní 194, Chlumec nad Cidlinou (od 15.00 hodin)
 • Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů ve středu 19. 05. 2021 v budově školy Hlušice (od 16.00 hodin)
 • Elektrikář - silnoproud, Autoelektrikář ve středu 19. 05. 2021 v budově školy Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov (od 16.30 hodin)

- 19. 05. 2021 bude všem uchazečům předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu (za podmínky splnění přijímacích kritérií) a uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek


 

Sdělení  Střední školy technické a řemeslné k provozu školy počínaje 10. 05. 2021

V týdnu od 10. 05. 2021 probíhá výuka v SŠTŘ nadále v módu s možností konat konzultace 6 žáků : 1 pedagog v teoretickém vyučování a konat praktické vyučování běžnou skupinovou prezenční formou a realizovat výuku autoškoly

INFORMACE K VÝUCE OD 10. 05. 21

1. OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – ZELENÝ CYKLUS
 • 10. 05. 21 - volný a konzultační den pro zajištění testů 1. AA, 1. ZT, 1. KCR, 2. AN, 2. AE, 3. Z, 3. KCR
  - žáci si zajistí potvrzení o negativitě od testovacích míst v místě bydliště (od úterý OV)

 • 10. 05. 21 - od 16.00 otevření domova mládeže pro ubytované (podmínka potvrzení o negativitě)

 • 11-13. 05. 21 - prezenční skupinový odborný výcvik pro třídy 1. AA, 1. ZT, 1. KCR, 2. AN, 2. AE, 3. Z, 3. KCR
  - po skončení budou žáci testováni na pracovišti školy (pouze třídy 1. AA, 1. ZT, 1. KCR, 2. AN, 2. AE), třídy 3. Z a 3. KCR již testovány nebudou, odborný výcvik bude 13. 05. 21 ukončen

 • 14. 05. 21 - distanční teoretická výuka 1. AA, 1. ZT, 1. KCR, 2. AN, 2. AE, 3. Z, 3. KCR

2. OBORY S VÝUČNÍM LISTEM – MODRÝ CYKLUS

 • 10-14. 05. 21- distanční teoretická výuka pro třídy 1. ABN, 1. ZD, 1. AE, 2. KCR, 3. AN
 • 10. 05. 21 - distanční teoretická výuka pro třídy 3. AE autoelektrikář i elektrikář a 2. Z
 • 11-14. 05. 21 – prezenční odborný výcvik pro třídu 2. Z (svářečská škola + OV) - test v úterý 11. 05. 21 ve škole, test ve čtvrtek 13. 05. 21 nebude prováděn
 • 11-14. 05. 21 – prezenční teoretická výuka 6:1 (alternativa celá třída nebo skupina) pro třídy 3. AE autoelektrikář i elektrikář
 • - test v úterý 11. 05. 21 ve škole, test ve čtvrtek 13. 05. 21 nebude prováděn
3. OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
 • 10. 05. 21 - volný a konzultační den pro zajištění testů 4. SOD, 2. PT, 2. TP, 1. SD, 1. TP a 1. PT
  - žáci si zajistí potvrzení o negativitě od testovacích míst v místě bydliště (od úterý konzultace 6:1 v teoretické výuce)
 • 10. 05. 21 - od 16.00 otevření domova mládeže pro ubytované (podmínka potvrzení o negativitě)
 • 10-13. 05. 21 - distanční teoretická výuka pro třídy 2. SOD, 3. SOD
 • 11-13. 05. 21 - prezenční teoretická výuka 6:1 (varianta celé třídy nebo skupiny) pro 4. SOD, 2. PT, 2. TP, 1. SD, 1. TP a 1. PT
  - tyto třídy 13. 05. 21 nebudou testovány
 • 14. 05. 21 - prezenční učební praxe 1. SD, 2. SD, 2. OP, 3. SD, 3. OP, 4. SD, 4. OP, 1. PT, 1. TP, 2. PT. 2. TP
  - rozvrh bude stanoven ZŘ a vedoucími učiteli

4. Ředitelství školy upozorňuje všechny žáky oborů s výučním listem i oborů s maturitní zkouškou, že jsou povinni se omluvit se z konzultací v módu 1 pedagog: 6 žáků v praktickém vyučování a z výuky autoškoly již během předcházejícího pracovního dne do 16.00 příslušnému vedoucímu učiteli. Omluva musí být doložena zdravotními důvody nebo jinými důvody hodnými zvláštního zřetele, v tomto případě apelujeme na osobní zodpovědnost každého žáka.  

5. Provoz autoškoly pokračuje od 10. 05. 21 podle plánu v souladu s vládním nařízením, rozvrh praktických jízd stanoví jednotliví učitelé autoškoly a budou informovat jednotlivé žáky. Závěrečné zkoušky jsou od 10. 05. 2021 povoleny.

6. Teoretická výuka autoškoly a profesního průkazu řidiče bude pokračovat v týdnu od 10. 05. 21 podle rozvrhu uvedeného v programu BAKALÁŘI.

7. SŠTŘ Nový Bydžov zakoupila 3 kusy ionizačních přístrojů zajišťujících čištění vzduchu od virů a bakterií, které budou umístěny v dílnách SPV Hlušice, SPV Chlumec n. C. a při výuce teoretické části autoškoly.

INFORMACE KE STŘEDISKŮM ŠKOLY OD 10. 05. 21

 1.  Domov mládeže je pro ubytované žáky, kteří mají plánovány odborný výcvik, konzultace 6:1, svářečskou školu a výuku autoškoly, otevřen. Otevření domova mládeže předpokládáme v pondělí 10. 05. 21 od 16.00.
 2.  Školní jídelny SŠTŘ vaří až od 10. 05. 21 do 14. 05. 21 pro cizí klienty formou výdeje stravy do přinesených nádob, pro zaměstnance školy a žáky školy ve standardním režimu (objednávky přes systém VIS). Školní jídelny SŠTŘ nadále umožňují odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.
 3.  Obchod s žákovskými a farmářskými produkty ve středisku Chlumec n. C. bude otevřen od 10. 05. 21 do 14. 05. 2021 vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 08.00-13.00.
 4.  Obchod s žákovskými masnými produkty ve středisku Chlumec n. C. bude otevřen od 10. 05. 21 do 14. 05. 2021 vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 08.00-13.00.
 5. Kavárna školy "U radnice" v Novém Bydžově je od 10. 05. 2021 do 14. 05. 2021 otevřena v době od 7.30 do 14.00 (vedoucí Veronika Větrovská, Andrea Nikol Strýčková) pouze pro pultový prodej potravinářských výrobků.
 6.  Bistro Hlušice je počínaje 11. 05. 2021 do 14. 05. 2021 otevřeno od 8.30 do 10.30 (vedoucí Ilona Kohoutová).
 7.  Autoservis a pneuservis SŠTŘ fungují v areálu dílen Hlušice a Nový Bydžov-Švarcava od 03. 05. 21, objednat se můžete u přijímacího technika Aleše Nováka (605 742 785).
 8.  Provoz Stanice technické kontroly bude situován na základě objednávek, informace Jaromír Průcha (775 230 972)  

 
NABÍZENÉ OBORY                                                     ŠKOLNÍ TÝDENÍK                                                      TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ      

NABÍZENÉ SLUŽBY                                                    ZE ŽIVOTA ŠKOLY                                                       PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ        

     NAŠE ÚSPĚCHY                                                         ARCHIV AKTUALIT                                          ZAMĚSTNÁNÍ PRO NAŠE ŽÁKY      
 .